සාකච්ඡාව:අංගම්පොර (තාවකාලික)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙය අංගම්පොර ලිපිය හැකි තරම් සංස්කරණය කොට තැනුවති. සිංහල විකියේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ට අවැසි යමක් මෙයට කළ හැක. --- අස්ලාන් තම්බි (බූරුවා) (talk) 14:57, 9 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)