ස්වාභාවික ව්‍යසන

විකිපීඩියා වෙතින්
A blizzard in Maryland in 2009
A rope tornado in its dissipating stage, Tecumseh, Oklahoma.
A daytime wildfire in California.
1755 copper engraving depicting Lisbon in ruins and in flames after the 1755 Lisbon earthquake. A tsunami overwhelms the ships in the harbor.

ස්වාභාවික ව්‍යසන (ඉංග්‍රීසි:  Natural disasters) යනු පෘථිවියේ ස්වාභාවික ක්‍රියාවලීන්හි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සිදුවන ප්‍රධාන අහිතකර සිදුවීම් වේ.


ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

විකිඋද්ධෘත සතුව පහත තේමාව සම්බන්ධයෙන් උද්ධෘත එකතුවක් ඇත:
  • "World Bank's Hazard Risk Management". World Bank. 2010-04-09 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2007-06-30.
  • "Billion-dollar Weather and Climate Disasters". NCDC.
  • "Disaster News Network". 2006-11-05 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2006-11-05. US news site focused on disaster-related news.
  • "EM-DAT International Disaster Database". 2008-08-11 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2006-11-05. Includes country profiles, disaster profiles and a disaster list.
  • "Global Disaster Alert and Coordination System". European Commission and United Nations website initiative.
  • "Natural Disaster and Extreme Weather. Searchable Information Center". Ebrary.
  • Natural hazard research from Bushfire and Natural Hazards CRC
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ස්වාභාවික_ව්‍යසන&oldid=514282" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි