ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
(සම්මත වේලාව - ශ්‍රී ලංකාව වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත ඔරලෝසු වේලාව යනු ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාවයි. වර්තමානයේ මෙය GMT/UTC ට වඩා පැය5 යි මිනිත්තු 30ක් ඉදිරියෙන් ඇත. (UTC+05:30).[1]

අතීතය[සංස්කරණය කරන්න]

සිංහලේ[සංස්කරණය කරන්න]

  • ක්‍රි.ව. 1815ට පෙර :

බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාව[සංස්කරණය කරන්න]

  • ක්‍රි.ව 1815 සිට 1905 ජූලි 01 දක්වා: බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාවේ භාවිතාවූ සම්මත වේලාව වූයේ මදුරාසි සම්මත වේලාව හෙවත් ග්‍රිනිච් වේලාවට වඩා පැය 05 යි මිනිත්තු 21 කින් වැඩි වේලාවයි.
  • ක්‍රි.ව. 1905 ජූලි 01 දින දහවල් 12.00 සිට බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාවේ සම්මත වේලාව ග්‍රිනිච් වේලාවට වඩා පැය 05 යි මිනිත්තු 30 කින් වැඩි වේලාව භාවිතා විය.
  • 1942 ජනවාරි 05 දින සිට 1942 අගෝස්තු මස 31 දින දක්වා යුධ කාලයේ අවශ්‍යතාවය මත ග්‍රිනිච් වේලාවට වඩා පැය 06 කින් වැඩි වේලාව භාවිතා විය.
  • 1942 අගෝස්තු මස 31 වනදා සිට 1945 ඔක්තෝබර් මස 14 වනදා දක්වා ග්‍රිනිච් වේලාවට වඩා පැය 06 මිනිත්තු 30 කින් වැඩි වේලාව ලංකාවේ සම්මත වේලාව විය.

ලංකාව[සංස්කරණය කරන්න]

නැවත 1945 ඔක්තෝබර් මස 14 වනදා සිට ග්‍රිනිච් වේලාවට වඩා පැය 05 මිනිත්තු 30 කින් වැඩි වේලාව ලංකාවේ සම්මත වේලාව විය.

ශ්‍රී ලංකාව[සංස්කරණය කරන්න]

  • 1996 මැයි මස 25 වන දා රාත්‍රී 12 සිට වේලාව මිනිත්තු 60 කින් වැඩි කරන ලදී. එවක් පටන් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව ග්‍රිනිච් වේලාවට වඩා පැය 06 මිනිත්තු 30 කින් වැඩි විය.
  • 1996 ඔක්තෝබර් මස 26 වන දා රාත්‍රී 12 සිට මිනිත්තු 30 කින් අඩු කරන ලදී. එවක් පටන් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව ග්‍රිනිච් වේලාවට වඩා පැය 06 කින් වැඩි විය.
  • 2006 අප්‍රේල් මස 14 වනදා රාත්‍රී 12 සිට තවත් සිට මිනිත්තු 30 කින් අඩු කරන ලදී. එවක් පටන් මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව ග්‍රිනිච් වේලාවට වඩා පැය 05 මිනිත්තු 30 කින් ඉහලය.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය කරන්න]

References[සංස්කරණය කරන්න]

  1. Sri Lanka Time. GreenwichMeanTime.com. සම්ප්‍රවේශය 2010-03-02.