ෂීබාහි රැජින

විකිපීඩියා වෙතින්
සොලමන් රජු සහ ෂීබා රැජින; ‍පියෙරෝ ඩෙලා ෆ්‍රැන්චෙස්කා විසිනි.

ෂීබාහි රැජින යනු බයිබලීය චරිතයකි. ඇය සොලමන් රජු මුණගැසීමට පැමිණි පුවත විවිධ යුදෙව්, අරාබි සහ ඉතියෝපියානු ප්‍රභේදනයනට පක්ව පෙරදිග වඩාත් ප්‍රකට පුරාවෘත්තයක් බවට පත්ව ඇත.[1]


මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය]

ආශ්‍රේයයන්[සංස්කරණය]

 1. E. Ullendorff (1991), "BILḲĪS", The Encyclopaedia of Islam, 2 (2nd ed.), Brill, pp. 1219–1220 

ගන්ථාවලිය[සංස්කරණය]

 • Thaʿlabī, Qiṣaṣ ̣(1356 A.H.), 262–4
 • Kisāʾī, Qiṣaṣ (1356 A.H.), 285–92
 • G. Weil, The Bible, the Koran, and the Talmud ... (1846)
 • G. Rosch, Die Königin von Saba als Königin Bilqis (Jahrb. f. Prot. Theol., 1880) 524‒72
 • M. Grünbaum, Neue Beiträge zur semitischen Sagenkunde (1893) 211‒21
 • E. Littmann, The legend of the Queen of Sheba in the tradition of Axum (1904)
 • L. Ginzberg, Legends of the Jews, 3 (1911), 411; 4 (1913), 143–9; (1928), 288–91
 • H. Speyer, Die biblischen Erzählungen im Qoran (1931, repr. 1961), 390–9
 • E. Budge, The Queen of Sheba and her only son Menyelek (1932)
 • J. Ryckmans, L'Institution monarchique en Arabie méridionale avant l'Islam (1951)
 • E. Ullendorff, Candace (Acts VIII, 27) and the Queen of Sheba (New Testament Studies, 1955, 53‒6)
 • E. Ullendorff, Hebraic-Jewish elements in Abyssinian (monophysite) Christianity (JSS, 1956, 216‒56)
 • D. Hubbard, The literary sources of the Kebra Nagast (St. Andrews University Ph. D. thesis, 1956, 278‒308)
 • La Persécution des chrétiens himyarites au sixième siècle (1956)
 • Bulletin of American Schools of Oriental Research 143 (1956) 6–10; 145 (1957) 25–30; 151 (1958) 9–16
 • A. Jamme, La Paléographique sud-arabe de J. Pirenne (1957)
 • R. Bowen, F. Albright (eds.), Archaeological Discoveries in South Arabia (1958)
 • Encyclopedic Dictionary of the Bible (1963) 2067–70
 • T. Tamrat, Church and State in Ethiopia (1972) 1270–1527
 • W. Daum (ed.), Die Königin von Saba: Kunst, Legende und Archäologie zwischen Morgenland und Abendland (1988)
 • J. Lassner, Demonizing the Queen of Sheba: Boundaries of Gender and Culture in Postbiblical Judaism and Medieval Islam (1993)
 • M. Brooks (ed.), Kebra Nagast (The Glory of Kings) (1998)
 • J. Breton, Arabia Felix from the Time of the Queen of Sheba: Eighth Century B.C. to First Century A.D. (1999)
 • D. Crummey, Land and Society in the Christian Kingdom of Ethiopia: From the Thirteenth to the Twentieth Century (2000)
 • A. Gunther (ed.), Caravan Kingdoms: Yemen and the Ancient Incense Trade (2005)

සැකිල්ල:Characters and Names in Quran සැකිල්ල:Honoured women in Islam සැකිල්ල:Solomon

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ෂීබාහි_රැජින&oldid=406612" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි