ශුද්ධවූ මතෙව් තුමාගේ සුභාරංචිය

විකිපීඩියා වෙතින්

මතෙව්ගේ සුවිශේෂය එසේත් නැත්නම් මතෙව්ගේ සුභාරංචිය (ඉංග්‍රීසි:  Gospel of Matthew) යනු නව ගිවිසුමේ එන ප්‍රථම පොතයි.