ශුද්ධවූ මතෙව් තුමාගේ සුභාරංචිය

විකිපීඩියා වෙතින්

මතෙව්ගේ සුවිශේෂය, මතෙව්ගේ සුභාරංචිය එසේත් නැත්නම් ශුද්ධවූ මතෙව් තුමාගේ සුභාරංචිය (ඉංග්‍රීසි:  Gospel of Matthew) යනු නව ගිවිසුමේ එන ප්‍රථම පොතයි.

අමතර අවධානයට[සංස්කරණය]

සටහන්[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

උපහරණ[සංස්කරණය]

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

ශුද්ධවූ මතෙව් තුමාගේ සුභාරංචිය
පූර්වප්‍රාප්තිකයා
Old Testament
Malachi
Minor prophets
New Testament
Books of the Bible
අනුප්‍රාප්තික
Gospel of
Mark