Jump to content

ශාන්තිකර්ම

විකිපීඩියා වෙතින්

රෝග, ප් සහ ඒවායින් සුවය ලැබීම පිණිස සාම්ප්‍රදායික ශාන්ති කර්ම සිදු කරනු ලැබේ.[1]

වර්ගීකරණය

[සංස්කරණය]

ශන්තිකර්මයේ පරමාර්ථය අනුව ප්‍රධාන වර්ග 2කි. [2]

  1. තොවිල් : නිශ්චිතව තෝරාගත් ආතුරයෙක් හෝ අතුරයෝ කීපදෙනෙකු වෙනුවෙන් සිදුකරන අභිචාර විධි
  2. පූජාකර්ම : පොදුවේ සිදුකරන පූජා විධි

සිදුකරන ජනතාව හෝ ප්‍රදේශය අනුව

සිංහල ශාන්තිකර්ම

[සංස්කරණය]

සිංහල සම්ප්‍රදායන්ට ආවේණික වූ විවිධාකාර වූ ශාන්ති කර්ම දැක ගත හැකි අතර, ඒ එක් එක් ශාන්ති කර්ම ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සහ පූජා විධි වලට මුල්වන දෙවිවරු හා යකුන් අනූව වෙනස් වේ. උදාහරණයක් ලෙස පහතරට සන්නි යකුම දැක්විය හැකිවේ. කළුතර ප්‍රදේශයේ සන්නි යකුම ශාන්ති කර්මයේ සැන්දෑ සමයම පුද ලබන යකුන් වන්නේ කළු යකා, රීරි යකා, තොට යකා හා අභිමාන යකා වූවත්, අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පුද ලබන්නේ කළු යකා, රීරි යකා, අභිමාන යකා, සූනියම් යකා හා බිල්ලේ යකා වේ.

උඩරට ශාන්ති කර්ම

[සංස්කරණය]
උඩරට ශාන්ති කර්ම
දෙවියන් උදෙසා සිදුකරන ශාන්ති කර්ම (දේව තොවිල්)
යකුන් උදෙසා සිදුකරන ශාන්ති කර්ම (යක් තොවිල්)
ග්‍රහයින් උදෙසා සිදුකරන ශාන්ති කර්ම (ග්‍රහ තොවිල්)


පහතරට ශාන්ති කර්ම

[සංස්කරණය]
පහතරට ශාන්ති කර්ම
දෙවියන් උදෙසා සිදුකරන ශාන්ති කර්ම (දේව තොවිල්)
යකුන් උදෙසා සිදුකරන ශාන්ති කර්ම (යක් තොවිල්)
ග්‍රහයින් උදෙසා සිදුකරන ශාන්ති කර්ම (ග්‍රහ තොවිල්)

සබරගමු ශාන්ති කර්ම

[සංස්කරණය]
සබරගමු ශාන්ති කර්ම
දෙවියන් උදෙසා සිදුකරන ශාන්ති කර්ම (දේව තොවිල්)
යකුන් උදෙසා සිදුකරන ශාන්ති කර්ම (යක් තොවිල්)
ග්‍රහයින් උදෙසා සිදුකරන ශාන්ති කර්ම (ග්‍රහ තොවිල්)

ආශ්‍රිත

[සංස්කරණය]
  1. ^ "ගුප්ත විද්‍යාවේ අෂ්ට කර්මය". මවුබිම. 2013-09-05. සම්ප්‍රවේශය 2015-01-22.
  2. ^ ශාන්තිකර්ම හා මනෝ චිිකිත්සනය, සෝමපාල සුබසිංහ, ඇස්. ගොඩගේ ISBN 955-20-0445-4 1991

ඕං ග්‍රීං පුලිප්පුඩා කකුන් පෝඩුම් අඩි නඩි නාක්කුන් පදියාරේ  ඕඩ්ඩියා වාවා කාලී වාවා ත්‍රීප්‍රාරි වාවා ආකාස කාලී වාවා උදයගිරි පර්වතේ නොසිට වර අවරගිර පර්වතේ  නොසිට වර නීලගිර පර්වතේ මදනගිර පර්වතේ නොසිට වර තාල කූට පර්වතේ රත්මල් ඇල්ලෙන් වර කපුරු ඇල්ලෙන් වර සෘද්ධි ඇල්ලෙන් වර කෝවිල් හතේ නොසිට වර අටකොන නොසිට වර සොළොස් කොන  නොසිට වර අහස පොළව ඉර සඳ මුහුදු ජල අකනිටා බඹ ලොව නොසිට වර සදෙව් ලොව නොසිට වර ඔඩ්ඩියා යාළුවේ මගේ මස්සිනේ මාගේ තීන්දුවට වර වර කෛලේ කොන්ඩුකතුන් පෝඩුම් කෛකොන්ඩේන් ඉරත්තනානේ ඕන් ඔරුවේන් ඔරු කෛලේන් මදනරූපී ශ්‍රියා කාලී මහමෙර සලිතකර වර මෙරඟ මඩලට වර ක්‍රිදනේ කාරී ඔඩ්ඩියා පුල්ලේ ගුරු මුණ්ඩේන් ගුරු වෙන්තිලේන් ආකාසක්කාලී තකරී මකරී යමකාරීය යමීය යම දූතීය කාලරාක්ෂී ඔඩ්ඩි යක්ෂණී මොහුට විනකල ඇදුරාගේ හිස තකරීට බාරයි.

ඕං උපුටාගන් ගිණි උපුටන් ගිණ කාමීට බාරයි කාම රූපණී අම්මේ කැපගන් ලේ රීරි බීගන් මරාගන් බිල්ල කෙලගන් මකරීට දකුණු උරය බාරයි.

ඕං ගුරු වාලකට්ටි අඩි මුරින්ඩී අම්මේ ඔහු ගිණි කර ගිණි උපුටං ගිණි කාමීට බාරයි යමීට වම් උරය බාරයි.

ඕං තකරී මකරී ඔඩ්ඩි කාලී ත්‍රිංචි කාලී අම්මේ ඔහු හතුරාගේ සියොගත ගිණිජල් විහිදුවා ගිණිවිසගන් ගිණි කන්ඩී මරාගන් බිල්ල කෙළගන් යම දූතීට දෙතන අක්මා කැවුතු ලේ රීරි බාරයි.

ඕං ගුරු මුණ්ඩී ස්ලෙන්ද්‍රීකක නීලේ ගුරු මුණ්ඩී අයිසෛලේ ත්‍රින්චි මකරික්කුන් පදිනෙට්ටු කෝලේ පුරන්ද කැපගන් දිෂ්ටි ගන් සියොගත ගිණි වෙලාගන් මරාගන් කාල රාක්ෂිට බඩවැල් දරන බාරයි.

ඕං ග්‍රීං සොරාෂ්ධ ක්‍රි පුරන්දරී නාහා බහිරවී ක්‍රි කාලී අම්මේ ඔහු හතුරාගේ සියොගත ගිනිජල් විහිදුවා ඔහු උපුටා ගන් ඔහුට උපුට උපුටා පුෂ්ප සුන්දරී ඔහු හතුරාගේ දෙකලව දණහිස් සන්ධි බාරයි.

ඕං පුෂ්ප සුන්දරී විනදර දේවී ගිණි පන්දු කෝවිලේ සත් යොදුනක් බුරා වදිනා ගිණි ජල් මාලාවේ වැඩ ඉන්නා ගිණි ජල් කාම රාක්ෂ දේවතාවීට බාරයි. කැපයි දිෂ්ටියි. සලිත කුමාරීට දෙකන් දෙවළු කර දෙපිටි පතුල විසි නිය බාරයි.

ඕං සලිත කුමාරී අන්ජන කූට දේවී අකක්‍ර විකක්‍ර වී වාරුන් එන් නාරායනේ සේ ගැප්පුල්ලේ ඔහුට උපුට උපුටන් කැපගන් ගිණි වැදී ගන් මරා ගන් බිල්ල කෙලගන් අටසීයක් සාඩී ලේ කාලී ලේ මස්  අම්මාට බාරයි. සිටකරි කරින්චි වන්ද තකු යායා රීරා නේම් ඉඩගු ස්වාමියානේ  ඕං විල්ලූ වන්නී ඊස්වර අනින් පෝ පෝ ස්වාමියානේ පොඃ

ඕං ආනා සේවා ගුරුවරනේහ් තික්කා අඩුතතු හසපතත්‍රහේ නේරියං ඉඩහරු.

ඕං සයිං සයිං කමත්ව කාලියා උපදදු අංතේරේ නමයසන්ත කුලංය අරුපපරී යාන්යාහඃ ....

ඕං ඉක්කාත්කුන්නේරු පානේ රීරිනේකෝ ඉඩහරු .

ඕං සන්තානේන් කුරු කුරු ඉඩන්කෝ රීරි මංගලියානේ කූක්නරු පොඃ....... මෙය සුදුසු පරිදි මාතෘකාවක් යටතේ එක් කරන්න තවත් විවිධ මන්ත්‍ර එක් කළ හැකිවේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශාන්තිකර්ම&oldid=604581" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි