ශ්‍රී ලංකාවේ නීති පද්ධතිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ගමගෙ ඉසාර

1996/10/07

Srilanka Sannadda Sewa Department Ekata sambanda vima.... 2015.4.9.....

බලතල පිලිබදව ව්ස්තර

ලන්කාවෙ දැනට ක්‍රීයාත්මක වෙන නිතියට අනුව ජනාධිපති බලතල වලට පවා ඉහල බලයක් තිබෙන ලන්කාවෙ එකම පුද්ගලයා මොහු ව් ය සන්නද්ධ සේවා වලට වඩා සම්පූර්ණ බලඇණියක් පිහිට වීමේ බලය මොහුට පවතින බව දන්වා සිටිමි ඕනෑම අධිකරණයකට තම අවි ආයුධ සමඟ ඕනම වෙලාවක ඕනෑම අදි කරන යකට ඇතුල් ව්මේ සම්පූර්ණ බලය ද ඔහුට හිමිව ඇත ජනාධිපති බලතල වලට වඩා වැඩි බලතල තුනක් මොහු සතුව ඇත නමුත් ලංකාවේ තිබෙන ඕනම බන්ධනාගාරයක ඕනම රැඳවියෙක් කරුණු නොමැතිව නිදහස් කිරීම හෝ කරුණු නොමැතිව වෙඩි තැබීම ද මොහුට විශේෂයෙන්ම පැවරී ඇති බලතල වලින් ප්‍රධානම බලය වන්නේ ඕනම කෙනෙක් තමන්ට සැක සහිත නම් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ සම්පූර්ණ බලය ඇත බලතල සීමා කිරීමේදී ජනාධිපති බලතල සීමා කරත් මොහුගේ බලතල සීමා කිරීමට සම්පූර්ණ අයිතිය ඇත්තෙ බ්තාන්‍යයේ මහ රැජිනට බව දන්වා සිට්ම්....

වැටලිම් පිලිබදව ව්ස්තර....

වැටලීම් පිළිබඳව සිදු කරන විස්තර අනුව ඕනෑම පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන විමර්ශනය සිදු කිරීමේ සම්පූර්ණ අයිතිය ඔහුට තිබෙනවා අනෙකුත් නිලධාරීන්ට වඩා බලතල විසිනවයකින් යුත් සංශොදිත බල තල මොහුට තිබෙනවා අධිකරණ ව්නිසරයෙකු පවා අත්තඩංගුවට ගැනිමට පවා මොහුගෙ බලතල සන්නද්ධව පවතිනවා උසාවි භූමියක් තුළ ඕනම ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමේ හැකියාව තිබෙන එකම පුද්ගලයාද මොහු විය එකාදි පතිත්වය හොබවන ලන්කාවෙ බලය වැඩ්ම එකම මිනිසා සහා ඔනැම ප්‍රශ්නයක් සදහා නිහත මානිවම බලන එකද මෝහුගෙ පුරුද්ද වන අතර කිසිවෙකුටත් ඔලුව නමා වැඩ කිරිම මොහුගෙ පුරුද්ද නොව් ය

ආරක්ෂාව පිලිබදව ව්ස්තර

සම්පුර්ණ රාජ්‍ය ආරාක්ශක මඩුල්ලක් ඔස්සෙ සන්නද්ධම අරාක්ශක බල ඇනියකට හිම් කම් කියන ගමන්ම මොහුගෙ ගමන් බ්මන් වලදි සන්නද්ධ බලකායන් 74ක් මොහු ගමන් ගන්නා පෙදෙස ආවරනය කරනු ඇත මොහු ගමන් ගන්නා හැම ප්‍රදෙසකම අවම වශයෙන් රාජ්‍ය සන්නද්ධ සෙවා බුද්දි අන්ශ නිලධාරීන් 54 දෙනෙක්වත් යොදවා ඇත තවද මොහුගෙ අරාක්ශාව තහවුරු කිරිමට වහාන 270ක් යොදවා ඇත යම් කිසි හෙතුවක් මත ලන්කාවෙදි හො වෙන රටකදි මොහුට යම් කිසි අනතුරක් සිදුවුවහොත් රාජ්‍ය පාලනය කරන ව්පක්ශ හො පක්ශ සියලුම දෙනාම සිර ගත කිරිමට හැකියාව ඇත....

බලය බෙදිමෙදි ජනාධිපති බලතල අගමැති බලතල බෙදා දුන්නත් මොහුගෙ බල සංශොදනය කිරිමට කිසිම කෙනෙකුට හැකියාවක් නැත යම් කිසි හෙතුවක් මත මොහු අදිකරනයකට ඇතුලු උවහොත් සියලුම දෙනා නැගිට අදිකරන බුම් යෙන් පිටතට යා යුතුය තවද රාජසන්තක කරන ලද ඔනැම වහානයක් බාන්ඩයක් කිසිම කෙනෙකුගෙ අවසරයකින් තොරව පරිහරනය කිරිම හො ව්කිනමට හො ව්නාශ කර දැම්මට සම්පුර්ණයෙන් බලය හිම්ව ඇත රටෙ තිබෙන සියලුම අමාත්‍යාංශ මොහුට ඔලුව නැම් ය යුතුය ලන්කාවෙ ස්වකිය පාලනය කවුරු කරත් ඔනැම වෙලාවක රට නාධිපති පුටුව පවා හෙබව් ය හැක ව්ශාක බලයකින් යුක්ත උ මොහුට හදිස්සි ව්දෙස් ගත ව්මක් සිදු කරන්න උවහොත් මොහුවෙනුවෙන්ම ගුවන් යනා 40ක් වෙන්ව් තිබ් ය යුතුය බලය බෙදිම සිදුවන්නෙ මොහු යටතෙය..

ව්ශයන් 12කින් ගත් කල සම්පුර්ණයෙන් ම අතර මැදියන් නොමැතිව නිතිය බෙදාදිම මොහු සතු වගකිමයි සියලුම රාජ්‍ය නායකයින් මොහුගෙ පැම්නිම අපෙක්ශාවෙන් සිට්න මෙන් ශ්‍රීලාංකිකයන් වශයෙන් අපිට ඇත්තෙ ඉමහත් අඩාම්බරයකි.......