ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් සංකේත

විකිපීඩියා වෙතින්

ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් සංකේත යනු ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් සේවය විසින් භාවිතා කරන අංක පහකින් (5) යුත් කේතයකි.[1]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "තැපැල් සංකේත". ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව. සම්ප්‍රවේශය 2019-07-16.