ශ්‍රී මුත්තු විනයාගර් කෝවිල

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ශ්‍රී මුත්තු විනයාගර් කෝවිල
ශ්‍රී මුත්තු විනයාගර් කෝවිල is located in Sri Lanka
ශ්‍රී මුත්තු විනයාගර් කෝවිල
ශ්‍රී මුත්තු විනයාගර් කෝවිල
පිහිටීම
ඛණ්ඩාංක:9°37′17.09″N 80°6′33.6″E / 9.6214139°N 80.109333°E / 9.6214139; 80.109333ඛණ්ඩාංක: 9°37′17.09″N 80°6′33.6″E / 9.6214139°N 80.109333°E / 9.6214139; 80.109333
පිහිටීම
රට:ශ්‍රී ලංකාව
ප්‍රාන්තය:උතුර
දිස්ත්‍රික්කය:යාපනය
.ගෘහනිර්මාණ ශිල්පය සහ සංස්කෘතිය
ප්‍රාථමික දේවතාවා:ගණදෙවි
ගෘහනිර්මාණ ශිල්ප ශෛලීයයන්:ද්‍රවිඩ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

ශ්‍රී මුත්තු විනයාගර් කෝවිල මෙරට යාපනය අරියාලේ පිහිටා අැති හින්දු කෝවිලකි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]