ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
(ශ්‍රීලංකා නීති විද්‍යාලය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය
පිහිටුවන ලද්දේ 1874
වර්ගය පොදු
විද්‍යාලයාධිපති Dr. ටප්ලිව්.ධි රොඩ්රිගෝ
පිහිටීම කොළඹ, ලංකා


ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය 1874 වන වර්ෂයේ පිහිටුවන ලදි.