විළිබිය

විකිපීඩියා වෙතින්

විළිබිය (En=Modesty). ස්වභාවාදය වැනි ව්‍යාපාරයන් තුල නග්නත්වය මගින් විළිබිය පිළිගැනිම හෝ ධනාත්මකව පිලිපැදීමක් පිලිබද ආකල්ප රෝපණය කරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විළිබිය&oldid=345517" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි