"පරිශීලක සාකච්ඡාව:නිමල්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණය
(සංස්කරණය)
(සංස්කරණය)
 
 
ඔබ විසින් මෙම ලිපිය හිස් නොකල විය යුතුව තිබුණි. එය නුසුදුසු නම් සංස්කරණය කිරීම හෝ මකාදැමීමට යෝජනා කිරීම හෝ කල යුතුව තිබුණි. ---- [[User:Shwetha|Shwetha]] ([[User talk:Shwetha|talk]]) 10:32, 11 ජූලි 2018 (යූටීසී)
 
==Copyright problems with [[:ගූගල් නම වෙනස් කරගනී]]==
[[Image:Copyright-problem.svg|left|48px|alt=|link=]]Hello. Concerning your contribution, [[:ගූගල් නම වෙනස් කරගනී]], please note that Wikipedia cannot accept [[Wikipedia:Copyrights|copyrighted]] text or images obtained from other web sites or printed material, without the permission of the author(s). This article or image appears to be a direct copy from http://vidya-gaweshana.blogspot.com/2015/08/google-inc-changes-name-to-alphabet.html. As a copyright violation, [[:ගූගල් නම වෙනස් කරගනී]] appears to qualify for [[Wikipedia:Deletion policy|deletion]] under the [[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|speedy deletion criteria]]. [[:ගූගල් නම වෙනස් කරගනී]] has been tagged for deletion, and may have been deleted by the time you see this message.
If you believe that the article or image is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under the ''[[Creative Commons licenses|Creative Commons Attribution/Share-Alike License]]'' (CC-BY-SA) then you should do one of the following:
 
:*If you have permission from the author, leave a message explaining the details at [[සාකච්ඡාව:ගූගල් නම වෙනස් කරගනී]] and send an email with the message to {{NoSpamEmail|permissions-en|wikimedia.org}}. '''See [[Wikipedia:Requesting copyright permission]] for instructions.'''
:*If a note on the original website states that it is licensed under the CC-BY-SA license, leave a note at [[සාකච්ඡාව:ගූගල් නම වෙනස් කරගනී]] with a link to where we can find that note.
:*If you hold the copyright to the material: send an e-mail from an address associated with the original publication to {{NoSpamEmail|permissions-en|wikimedia.org}} ''or'' a postal message to the [[wmf:Contact_us|Wikimedia Foundation]] permitting re-use ''under the [[Creative Commons licenses|CC-BY-SA]] and [[GNU Free Documentation License|GFDL]]'', and note that you have done so on [[සාකච්ඡාව:ගූගල් නම වෙනස් කරගනී]].
 
However, for textual content, you may simply consider rewriting the content in your own words. While contributions are appreciated, Wikipedia must require all contributors to understand and comply with its [[Wikipedia:Copyrights|copyright policy]]. Wikipedia takes copyright concerns very seriously, and persistent violators '''will''' be [[Wikipedia:Blocking policy|blocked]] from editing. Thank you. <!-- Inserted via Template:Nothanks-sd --> [[User:Shwetha|Shwetha]] ([[User talk:Shwetha|talk]]) 15:06, 20 ජූලි 2018 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/425105" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව