ගොනු ලැයිස්තුව

Jump to navigation Jump to search

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
06:59, 16 සැප්තැම්බර් 2021 Sunilwijerathna.jpg (ගොනුව) 32 කි.බ. Pushpakumara Dharmapriye U W  
14:01, 10 සැප්තැම්බර් 2021 Thalaivii poster.jpg (ගොනුව) 64 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = තලෛවී | Use = Infobox | Owner = Karma Media And Entertainment | Source = [https://twitter.com/ZeeStudios_/status/1429746824135385090 Twitter] }} == බලපත්‍රීකරණය == {{non-free poster|image has rationale=yes|Fair use images of movie posters}} Category:Film posters for Hindi language films Category:Fair use images of film posters
09:27, 4 සැප්තැම්බර් 2021 Deshabandu Tennakoon1.png (ගොනුව) 326 කි.බ. DilJco == සාරාංශය == == Summary == {{Non-free use rationale |Article = දේශබන්ධු තෙන්නකෝන් |Description = Cropped screenshot of Deshabandu Tennakoon |Source = https://www.newsnow.lk/%E0%B6%A2%E0%B7%9A-%E0%B6%B1%E0%B7%92-%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92-%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E2%80%8D/ |Portion = |Low_resolution = |Purpose = To demonstrate the appearance o...
19:13, 2 සැප්තැම්බර් 2021 SLA Commando crest.png (ගොනුව) 107 කි.බ. Ben MacTavish ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ කමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තුවේ නිළ ලාංඡනය
16:24, 24 අගෝස්තු 2021 Sri Lanka Matha1.ogg (ගොනුව)
1.81 මෙ.බ. Shwetha  
11:58, 24 අගෝස්තු 2021 Sri Lanka Matha.ogg (ගොනුව)
1.81 මෙ.බ. Shwetha  
04:15, 7 අගෝස්තු 2021 Kadambari film poster.jpg (ගොනුව) 119 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale 2 |Description = කාදම්බරී චිත්‍රපට පෝස්ටරය |Source = http://www.editfxstudios.com/administrator/images/reel/kadambari_web.jpg |Date = 2015 |Author = සුමන් ඝෝෂ්, විග්නේශ් ෆිල්ම් |Article = කාදම්බරී (2015 චිත්‍රපටය) |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = This is a low-resolution image of a movie poster, we hope its use heree will not negatively af...
03:03, 5 අගෝස්තු 2021 ISURU Linux 1404.png (ගොනුව) 2.37 මෙ.බ. Pdweerakoon ISURU_Linux_14.04 Desktop | ICT Branch, Ministry Of Education, Sri Lanka
09:35, 15 ජූලි 2021 Gamini Kularatna (1966-1991).jpg (ගොනුව) 67 කි.බ. Ben MacTavish  
13:52, 9 ජූලි 2021 Justice Sobhitha Rajakaruna.jpg (ගොනුව) 5 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = සෝභිත රාජකරුණා |Description = Cropped screenshot ගෞරවණීය විනිශචයකාර සෝභිත රාජකරුණා |Source = data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxESERQREREUFBQUFBQUFBQVFBQWFBQUFBQWFhQUFBUXHCcfFxkkGhQUIDAgJCgsLS0tFh4xNjErNScsLSoBCgoKDg0OGRAQGSwcHhwsLCwsKiwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwqLCwsLCwsKiwsLCosLCwsLCwsLCosNSwsLP/AABEIARMAtwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAACAAEDBQYEB//EAD4QAAIBAgQDBQUECQQDAQAAAAECA...
13:39, 9 ජූලි 2021 Dr Prasanna Gunasena.jpg (ගොනුව) 9 කි.බ. DilJco = Summary == {{Non-free use rationale |Article = ප්‍රසන්න ගුණසේන |Description = Cropped screenshot of විශේෂඥ ස්නායු වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන |Source = https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsinhala.newsslbc.lk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2Fgunaena.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsinhala.newsslbc.lk%2F%3Fp%3D65747&tbnid=zeH-R8nDOzvAXM&vet=12ahUKEwifzsbfjNbxAhUNwIUKHRiXBRwQMyghegUIARDEAQ..i&docid=0qDZ9yvLjRysgM&w=512&h=445&itg=1&q=%27%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E...
12:37, 9 ජූලි 2021 Sagara Palansuriya.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. DilJco ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Photo of Sagara Palansuriya, Ceylonese politician |Source = '''Original publication''': Unknown<br/> '''Immediate source''': https://alchetron.com/cdn/sagara-palansuriya-f9cf38e6-c2e0-4807-b567-1278fa2101e-resize-750.jpeg |Author = Unknown |Article = සාගර පලන්සූරිය |Purpose = for visual identification of the person in question, at the top of his/her biographical article |Replaceability = Subject is deceased, and no more photos of the subje...
12:26, 9 ජූලි 2021 S. Panibharatha.jpg (ගොනුව) 12 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = එස්. පණීභාරත |Description = Cropped screenshot of ආචාර්ය එස්. පණීභාරත |Source = https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panibharata.jpg |Portion = |Low_resolution = |Purpose = To demonstrate the appearance of said person - ආචාර්ය එස්. පණීභාරත |Replaceability = Cannot be replaced by a free image as entire documentary is under copyright. |other_information = }}
12:11, 9 ජූලි 2021 Wickrama Seneviratne.jpg (ගොනුව) 46 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = වික්‍රම සෙනෙවිරත්න |Description = Cropped screenshot of Hon. Thilanga Sumathipala |Source = http://www.sarasaviya.lk/features/2020/01/30/15249/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F-tv-%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B6%BA?page=11 |Portion = |Low_resolution = |Purpose = To demonstrate the appearance of said person - වික්‍රම සෙනෙවිරත්න |Replaceability = Cannot be repla...
12:03, 9 ජූලි 2021 Somalatha Subasinghe.jpg (ගොනුව) 28 කි.බ. DilJco == සාරාංශය == == Summary == {{Non-free use rationale |Article = සෝමලතා සුභසිංහ |Description = Cropped screenshot of සෝමලතා සුභසිංහ |Source = https://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/05/150530_lanka_somalatha_ranjith |Portion = |Low_resolution = |Purpose = To demonstrate the appearance of said person - සෝමලතා සුභසිංහ |Replaceability = Cannot be replaced by a free image as entire documentary is under copyright. |other_information...
11:49, 9 ජූලි 2021 Hon Thilanga Sumathipala.jpg (ගොනුව) 47 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = තිලංග සුමතිපාල |Description = Cropped screenshot of Hon. Thilanga Sumathipala |Source = http://vimeo.com/10630737ZrmPY |Portion = |Low_resolution = |Purpose = To demonstrate the appearance of said person - Hon. Thilanga Sumathipala |Replaceability = Cannot be replaced by a free image as entire documentary is under copyright. |other_information = }}
12:27, 8 ජූලි 2021 G. D. L. Perera.jpg (ගොනුව) 40 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = G. D. L. Perera | Source = https://www.dailymirror.lk/news-features/GDL-NO-MORE-Veteran-filmmaker-passes-away/131-206024 | Article = ජී. ඩී. එල්. පෙරේරා | Portion = Crop | Low_resolution = Yes | Purpose = To demonstrate the appearance of said person - G. D. L. Perera | Replaceability = Irreplaceable - subject has died, and thus it is believed that no free equivalent can be cr...
11:06, 8 ජූලි 2021 Dhamma Jagoda.jpg (ගොනුව) 16 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = ධම්ම ජාගොඩ | Source = http://www.facebook.com/album.php?aid=245408&id=191562337229&saved#!/photo.php?fbid=451155537229&set=a.440457627229.245408.191562337229 | Article = ධම්ම ජාගොඩ | Portion = Unknown - source isn't clear if this is a crop or not. | Low_resolution = Yes | Purpose = To demonstrate the appearance of said person | Replaceability = Irreplaceable - subject has pas...
03:54, 5 ජූලි 2021 Antarmahal dvd cover.jpg (ගොනුව) 83 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale 2 |Description =අන්තර්මහල් |Source = https://www.calcuttaweb.com/store/index.php?route=product/product&product_id=525 |Author = The poster art can or could be obtained from the distributor. |Article = අන්තර්මහල් |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = image will be used to illustrate the movie. |Commercial = n.a. }} ==බලපත්‍රීකරණය== {{Non-free v...
02:28, 3 ජූලි 2021 Chokher Bali cover.jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. Yasasuru == Summary == * Description: Covert to ''Chokher Bali'' * Source: [http://planetbollywood.com/Film/ChokherBali/ page], [http://www.planetbollywood.com/Pictures/Posters/cb04P.jpg image] == Fair use for ''චෝඛේර් බාලි (චිත්‍රපටය)'' == This image is being linked here; though the picture is subject to copyright, I (en:User:GDibyendu) feel it is covered by the U.S. fair use laws because: * It is a low resolution image of a DVD cover * It does not limit the copy...
07:58, 17 ජූනි 2021 ICC World Test Championship Logo.svg (ගොනුව) 59 කි.බ. Shwetha {{Valid SVG}} == සාරාංශය== {{logo fur |Article = අයිසීසී ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාව |Use = Infobox |Source = [http://icc-cricket.com/world-test-championship Official Website] |Owner = අයිසීසී ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාව }} ==වරපත== {{නො-නිදහස් ලාංඡනය|image has rationale=yes}}
05:03, 17 ජූනි 2021 ICC Test Championship mace.jpg (ගොනුව) 97 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවික තාර්කිකත්වය 2 |Description = The award given for the champions of the ICC World Test Championship |Source = '''Original publication''': Media release from ICC website dated on 27 Jan 2018<br/> '''Immediate source:''' https://www.icc-cricket.com/champions-trophy/media-releases/604428 |Author = '''Original work:''' the photographer itself belongs all the copyright<br/> '''Depiction:''' International Cricket Council |Article = ICC World Test Championship |Purpos...
11:49, 29 අප්‍රේල් 2021 Bombay Begums poster.jpg (ගොනුව) 133 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale 2 |Description = Poster of 2021 Netflix series Bombay Begums |Source = https://www.ianslive.in/index.php?param=news/Bombay_Begums_to_release_on_Womens_Day-759438/ENTERTAINMENT/15 |Author = නෙට්ෆ්ලික්ස් |Article = බොම්බේ බේගම්ස් |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = In the infobox |Commercial = n.a. }} ==බලපත්‍රීකරණය== {{Non-free movie poster}}
12:18, 21 අප්‍රේල් 2021 Paava Kadhaigal.jpg (ගොනුව) 50 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = පාව කදෛගල් | Use = Infobox | Purpose = <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = | Owner = නෙට්ෆ්ලික්ස් | Description = | Website = | History = | Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> | Source = [https://twitter.com/NetflixIndia/status/1334112553052475393?s=19 Netflix] | Portion = | Low resolution = | Replaceability = | Oth...
07:13, 21 අප්‍රේල් 2021 Margarita with a Straw poster.jpg (ගොනුව) 121 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = මාර්ගරිටා විත් අ ස්ට්‍රෝ | Use = Infobox | Name = මාර්ගරිටා විත් අ ස්ට්‍රෝ | Owner = වයාකොම් 18 මෝෂන් පික්චර්ස් | Source = https://archive.is/FD8ZU }} ==බලපත්‍රීකරණය== {{non-free poster|image has rationale=yes|Fair use images of movie posters}}
03:02, 18 අප්‍රේල් 2021 Rediff.png (ගොනුව) 8 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale |Article = රෙඩිෆ්.කොම් |Description = Rediff full screenshot |Source = www.rediff.com |Portion = Entire Page |Low_resolution = Yes, cropped |Purpose = To illustrate the article. |Replaceability = Yes, may become outdated |other_information = }} == බලපත්‍රීකරණය: == {{Non-free web screenshot|image has rationale=yes}}
10:49, 8 අප්‍රේල් 2021 A Suitable Boy poster.png (ගොනුව) 204 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Poster of 2021 BBC series A Suitable Boy |Source = http://entertainment-factor.blogspot.com/2020/12/a-suitable-boy-series-trailer-clips-images-poster.html?m=1 |Author = BBC |Article = අ සූටබල් බෝයි (රූපවාහිනී කතාමාලාව) |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = In the infobox |Commercial = n.a. }} ==Licensing== {{Non-fr...
16:14, 6 අප්‍රේල් 2021 The Namesake.jpg (ගොනුව) 39 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Media = film | Article = ද නේම්සේක් (චිත්‍රපටය) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = The Namesake | Distributor = ෆොක්ස් සර්ච්ලයිට් පික්චර්ස් | Publisher = | Type = | Website = | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = [http://www.impawards.com/2006/namesake.html Impawards] |...
16:12, 6 අප්‍රේල් 2021 Kamsutraposter.jpg (ගොනුව) 31 කි.බ. Yasasuru {{Non-free media}} == Rationale for use on wikipedia in the article ''Kama Sutra: A Tale of Love'' == {{Navbox |name = Filmr |title = Non-free film-related media rationale |above = '''Rationale for fair use in''' '''''Kama Sutra: A Tale of Love''''' |group1 = Description: |list1 = <div> Poster/DVD for ''Kama Sutra: A Tale of Love''. </div> |group2 = Source:...
11:18, 5 අප්‍රේල් 2021 Umrao Jaan movie poster.jpg (ගොනුව) 43 කි.බ. Yasasuru * Description: Poster for 1981 film, ''Umrao Jaan'' * Source: [http://www.leicester.gov.uk/cinemaindia/exhib.htm page] [http://www.leicester.gov.uk/cinemaindia/images/umrao.jpg image] == Fair use for ''Umrao Jaan'' == This image is being linked here; though the picture is subject to copyright, I (gren グレン) feel it is covered by the U.S. fair use laws because: * It is a low r...
01:12, 4 අප්‍රේල් 2021 Ram Teri Ganga Maili.jpg (ගොනුව) 121 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = රාම් තේරී ගංගා මේලී | Use = Infobox | Media = film | Owner = ආර්. කේ. ෆිල්ම්ස් | Source = https://www.cinematerial.com/movies/ram-teri-ganga-maili-i152139/p/4ic5afhx }} == බලපත්‍රීකරණය == {{Non-free poster|image has rationale=yes}} Category:Fair use images of movie posters
04:01, 3 අප්‍රේල් 2021 The Dirty Picture2.jpg (ගොනුව) 76 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale |Article = ද ඩර්ටි පික්චර් |Description = This is a poster for ද ඩර්ටි පික්චර්. |Source = {{URL|http://www.impawards.com/intl/india/2011/dirty_picture.html|Impawards}} The poster art copyright is believed to belong to the distributor of the film, the publisher of the film or the graphic artist. |Portion = The entire poster: because the image is poster art, a form of product packaging or service marketing, the entire image...
18:28, 2 අප්‍රේල් 2021 BiharMuseum.svg (ගොනුව) 31 කි.බ. Yasasuru {{Valid SVG}} == සාරාංශය == {{Non-free use rationale logo | Article =බිහාර් කෞතුකාගාරය | Use =Infobox | Website = }} == බලපත්‍රීකරණය == {{Non-free logo|image has rationale=yes}} {{SVG-Logo}}
12:30, 2 අප්‍රේල් 2021 Lagaan.jpg (ගොනුව) 31 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale |Article=ලගාන් |Description=Movie poster |Source=http://www.impawards.com/2001/lagaan_ver3.html |Portion=Full |Low_resolution=Yes |Purpose=To illustrate the movie poster. |Replaceability=No |other_information= }} == බලපත්‍රීකරණය == {{Non-free poster|image has rationale=yes}} Category:Fair use images of movie posters
12:25, 2 අප්‍රේල් 2021 What's Your Raashee? poster.jpg (ගොනුව) 39 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale 2 |Description = This is a poster for වොට්ස් යෝ රාශී?. The poster art copyright is believed to belong to the distributor of the film, the publisher of the film or the graphic artist. |Source = http://www.impawards.com/intl/india/2009/whats_your_raashee_ver3_xlg.html |Author = Ashutosh Gowarikar Productions and UTV Motion Pictures |Article = වොට්ස් යෝ රාශී? |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the...
10:48, 2 අප්‍රේල් 2021 Swades poster.jpg (ගොනුව) 123 කි.බ. Yasasuru {{Film poster fur | Article = ස්වදේස් | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = ස්වදේස් | Distributor = | Publisher = | Type = | Website = | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = http://www.impawards.com/intl/india/2004/swades.html | Portion = | Low_resolution = | Purpose = <!-- Must be specified if Use...
04:53, 2 අප්‍රේල් 2021 Bandit Queen 1994 film poster.jpg (ගොනුව) 45 කි.බ. Yasasuru * Description: Film poster for ''Bandit Queen'' (1994) * Source: [http://www.thehotspotonline.com/eyecandy/90sUp/016b.JPG image], [http://www.thehotspotonline.com/eyecandy/90sUp/B90s1.htm page] == Fair use for ''Bandit Queen'' == This image is being linked here; though the picture is subject to copyright, I (gren グレン) feel it is covered by the U.S. fair use laws because: * It is a low resolution image of a m...
01:38, 2 අප්‍රේල් 2021 Panipat (film) poster.jpg (ගොනුව) 44 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = පානිපත් (චිත්‍රපටය) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Panipat | Distributor = Vision World Films | Publisher = Ashutosh Gowariker Productions | Type = | Website = | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = [https://twitter.com/RelianceEnt/status/1191574181399293952 Reliance Entert...
03:21, 1 අප්‍රේල් 2021 Thappad film poster.jpg (ගොනුව) 41 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = ථප්පඩ් | Use = Infobox | Name = Thappad | Owner = ටී-සීරීස් | Source = [https://twitter.com/unwomenindia/status/1231838360471134208?s=19 UN Women India on Twitter] }} == බලපත්‍රීකරණය == {{non-free poster|image has rationale=yes|Fair use images of movie posters}} Category:Film posters for Hindi language films Category:Fair use images of movie posters
03:04, 1 අප්‍රේල් 2021 Raazi - Poster.jpg (ගොනුව) 63 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale |Article = රාසි |Description = This is a poster for රාසි. |Source = {{URL|https://twitter.com/RaaziHoon/status/983291192602341376|Twitter}} The poster art copyright is believed to belong to the distributor of the film, the publisher of the film or the graphic artist. |Portion = The entire poster: because the image is poster art, a form of product packaging or service marketing, the entire image is needed to identify the pro...
01:37, 1 අප්‍රේල් 2021 Ae Watan (2018).jpg (ගොනුව) 143 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale 2 |Description = Album cover of Ae Watan. |Source = https://music.apple.com/in/album/raazi-original-motion-picture-soundtrack/1373693427 |Author = the production company |Article = ඒ වතන් |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = The image will only be used on the infobox of the article only. |Commercial = n.a. }} ==බලපත්‍රීකරණය== {{Non-free album...
18:09, 31 මාර්තු 2021 Shubh Mangal Savdhan Poster.jpg (ගොනුව) 40 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = This is a poster for 2017 Hindi film, 'Shubh Mangal Savdhan'. |Source = [https://www.imdb.com/title/tt6971752/ Source] |Author = Eros International |Article = ශුභ් මංගල් සාව්ධාන් |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = Main infobox. The image is used for identification in the context of critical commentary of the work...
18:05, 31 මාර්තු 2021 Kanhashubhmangalsavdhan.jpg (ගොනුව) 117 කි.බ. Yasasuru == සාරාංශය == {{Non-free use rationale poster | Article = කාන්හා (ගීතය) | Use = Infobox | Source = https://gaana.com/song/amp/kanha-3.html }} == බලපත්‍රීකරණය == {{Non-free poster}}
11:02, 31 මාර්තු 2021 Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee - Despacito (Official Single Cover).png (ගොනුව) 54 කි.බ. Yasasuru {{album cover fur |Description = |Source = [https://itunes.apple.com/us/album/despacito-feat-daddy-yankee/id1192561029 iTunes (US)] |Date = January 13, 2017 |Author = යුනිවර්සල් ලැටින් |Article = ඩෙස්ප්සීටෝ |Purpose = To serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = |Minimality = |Commercial = }} ==Licensing== {{Non-free album cover|image has rationale=yes}}
07:03, 31 මාර්තු 2021 Ooh La La (Shreya Ghoshal and Bappi Lahiri song).jpg (ගොනුව) 52 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = ඌ ලා ලා (ශ්‍රේයා ඝෝෂාල් සහ බප්පි ලාහිරිගේ ගීතය) | Use = Infobox | Source = https://gaana.com/song/ooh-la-la }} == බලපත්‍රීකරණය == {{Non-free poster}}
01:58, 27 මාර්තු 2021 Angadi-theru-poster.jpg (ගොනුව) 119 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = අංගාඩි තෙරු | Use = Infobox | Name = අංගාඩි තෙරු | Owner = | Source = https://m.imdb.com/title/tt1720047/mediaviewer/rm3905589761 }} == බලපත්‍රීකරණය == {{Non-free poster|image has rationale=yes}}
04:42, 25 මාර්තු 2021 DLHK Poster.jpeg (ගොනුව) 33 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = ඩම් ලගා කේ හඊශා | Use = Infobox | Name = ඩම් ලගා කේ හඊශා | Owner = යශ් රාජ් ෆිල්ම්ස් | Source = http://www.yashrajfilms.com/Pages/a8994da3-6556-4550-a6b0-79944417a112/DLKH-KeyArt.jpg }} ==බලපත්‍රීකරණය== {{non-free poster|image has rationale=yes|Fair use images of movie posters}}
02:56, 24 මාර්තු 2021 Saivam.jpg (ගොනුව) 42 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = සෛවම් | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = සෛවම් | Distributor = තින්ක් බිග් ස්ටූඩියෝස් | Publisher = | Type = | Website = | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = [http://moviegallery360.com/2014/06/velai-illa-pattathari-movie-posters.html/saivam-release-june-27-post...
02:04, 20 මාර්තු 2021 Kandukondainkandukondaincover.jpg (ගොනුව) 48 කි.බ. Yasasuru {{dari|en}} == Summary == {{Non-free use rationale album cover <!-- REQUIRED --> |Article=කණ්ඩුකොණ්ඩේන් කණ්ඩුකොණ්ඩේන් |Use=Infobox <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=http://www.arrahman.com/v2/discography/films-tamil-kandukondenkandukonden.html <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name= කණ්ඩුකොණ්ඩේන් කණ්ඩුකොණ්ඩේන් |Artist= ඒ. ආර්. රහ්මාන් |Label= Sa Re Ga Ma |Graphic Artist= |Item= |Type= |Website= |Owner= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description= |Portion= |Low_resolution= |P...
17:29, 19 මාර්තු 2021 Kandukondain Kandukondain.jpg (ගොනුව) 120 කි.බ. Yasasuru {{movieposter}}
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි