ගොනු ලැයිස්තුව

Jump to navigation Jump to search

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
22:19, 1 දෙසැම්බර් 2020 2020 ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්.jpg (ගොනුව) 130 කි.බ. Titanciwiki {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article= 2020 ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් |Use=other <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= 2020 ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් |Owner= ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description= |Portion= The entire logo is used to convey the meaning intended and avoid tarnishing or misrepresenting the intended image. |Low_resolution= |Purpose= The image is placed in the infobox at the top of th...
06:10, 29 නොවැම්බර් 2020 Dae Jang Geum endtitle.png (ගොනුව) 98 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale | Description = Ending title of Dae Jang Geum | Source = DVD box set, screen capture | Article = දේ ජං ගුම් | Portion = One frame | Low_resolution = Yes, 300 x 225 | Purpose = දේ ජං ගුම් ලිපිය සඳහා දෘශ්‍යමය අන්තර්ගතයක් ලෙස | Replaceability = No free version exists | other_information = }} == Licensing == {{Non-free television screenshot |image has rationale=yes}}
10:28, 10 නොවැම්බර් 2020 JRR Tolkien signature - from Commons.svg (ගොනුව) 72 කි.බ. Shwetha {{Valid SVG}} {{Information |Description=Signature of J.R.R. Tolkien. Taken from J. R. R. Tolkien. The Lord of the Rings, including: The Fellowship of the Ring. London: George Allen & Unwin, 1954. First edition. |Source=Heritage Auction Galleries |Date=circa 1954 |Author=J.R.R. Tolkien<br> <small>'''''Created in vector format by Scewing'''''</small> |Permission={{PD-ineligible-USonly|the United Kingdom}} |other_versions=http://historical.ha.com/common/view_item.php?Sale_No=6...
09:48, 12 අගෝස්තු 2020 Venerable Polwatte Buddhadatta Thera.jpg (ගොනුව) 13 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි |Description = Historically significant picture of one of Sri Lankas respected buddhist monks පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි. |Source = http://www.budusarana.lk/budusarana/2013/11/03/tmp.asp?ID=fea07 |Portion = Full |Low_resolution = Yes |Purpose = Using this picture in the පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි article, vastly improves its quality. |Replaceability = Yes...
05:20, 3 අගෝස්තු 2020 Bandu Munasinghe.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = Bandu Munasinghe | Source = http://www.films.lk/sinhala-cinema-artist-bandu-munasinghe-photos-1529.html | Article = බන්දු මුණසිංහ | Portion = Unknown - source is not clear if this is a crop or not. | Low_resolution = Yes | Purpose = To demonstrate the appearance of said person - Bandu Munasinghe | Replaceability = Irreplaceable - subject has died, and thus it is believed that...
12:42, 6 මාර්තු 2020 Ananda Crest.png (ගොනුව) 206 කි.බ. Haritha Anjana නිල ලාංඡනය යාවත්කාලීන කරන ලදී
10:06, 4 පෙබරවාරි 2020 The Washington Post front page.jpg (ගොනුව) 26 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 | Description = ඩිමොක්‍රටික් පක්ෂයෙහි ජනාධිපතිවරණ ප්‍රාථමික මැතිවරණ අවසානය වාර්තා කල සිරස්තල පුවත සමගින් ද වොෂිංටන් පෝස්ට් 2016 ජූනි 8 දින ඉදිරි පිටුව. | Author = ද වොෂිංටන් පෝස්ට් / ෆ්‍රෙඩ් රයන් / නෑෂ් හෝල්ඩිංස් එල්එල්සී | Source = '''ප්‍රකාශිත මූලාශ්‍රය''': "[https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-elections/how-front-pages-covered-hillary-clinton-making-us-history-a7071501.html හිල...
06:21, 1 ජනවාරි 2020 Sri Lanka Podujana Peramuna logo.png (ගොනුව) 23 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{විස්තර |Description = දේශපාලන පක්ෂයක් වන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙහි ලාංඡනය |Source = https://www.slpp.org |Author = ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ }} ==වරපත== {{පොදුවසම-නුසුදුසු-එජපමණයි|ශ්‍රී ලංකාව}} {{දිනය අනුව පිළිවෙල යෙදූ ප්‍රවර්ගය|Files with non-standard public domain statements|2019|12|11}}
08:47, 23 නොවැම්බර් 2019 Williams College wordmark.svg (ගොනුව) 12 කි.බ. Shwetha =={{int:filedesc}}== {{විස්තරය |description={{en|1=විලියම්ස් ශාස්ත්‍රාලය පදලකුණ}} |date=2016-02-22 |source=[http://vp-finance.williams.edu/purchasing/swag-visual-identity-guidelines/ විලියම්ස් කොලෙජ් විෂුවල් අයිඩෙන්ටිටි ගයිඩ්ලයින්ස්] |author=විලියම්ස් ශාස්ත්‍රාලය |permission= |other versions= }} =={{int:license-header}}== {{Custom license marker|year=2016|month=02|day=23}} {{PD-textlogo}} {{Trademarked}}
04:44, 23 නොවැම්බර් 2019 Williams College Seal.svg (ගොනුව) 410 කි.බ. Shwetha මෙයවිලියම්ස් ශාස්ත්‍රාලයෙහි ලාංඡනය වෙයි. {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය|Article=විලියම්ස් ශාස්ත්‍රාලය |Use=තොරතුරුකොටුව |Source=http://archives.williams.edu }} {{නො-නිදහස් ලාංඡනය|image has rationale=yes}} ප්‍රවර්ගය:විශ්වවිද්‍යාල සහ ශාස්ත්‍රාල ලාංඡන {{SVG-Logo}}
14:41, 12 නොවැම්බර් 2019 OetzitheIceman-glacier-199109a.jpg (ගොනුව) 29 කි.බ. Shwetha == Summary ==Ötzi, a well-preserved natural mummy of a Chalcolithic (Copper Age) man from about 3300 BC, who was found in 1991 in the Schnalstal glacier in the Ötztal Alps, near Hauslabjoch on the border between Austria and Italy. From the website http://www.planet-wissen.de/pw/showdocument,,,,,,,,,,,,,,,,,,,BD24E6535B3AD807E030DB95FBC35166,,,.html.{{broken link}}8==D BUTU ==Copyright owner== 19 September 1991, 13:30, by Helmut Simon †<!--in: E. Rastbichler-Zissernig...
19:11, 11 නොවැම්බර් 2019 OetzitheIceman02.jpg (ගොනුව) 18 කි.බ. Shwetha ==Summary== Ötzi, a well-preserved natural mummy of a Chalcolithic (Copper Age) man from about 3300 BC, who was found in 1991 in the Schnalstal glacier in the Ötztal Alps, near Hauslabjoch on the border between Austria and Italy. From the website http://www.affinities.net/states/forum/forum_page.php?sid=5062230&forumId=271. (today he is 5,300 years old) ==Copyright owner== © South Tyrol Museum of Archaeology ==වරපත සහ සාධාරණ භාවිත යුක්ති සාධනය== {{නො-නිදහස් සාධාරණ භා...
03:42, 31 ඔක්තෝබර් 2019 Australian Aboriginal Flag.svg (ගොනුව) 272 බ Shwetha ==සාරාංශය== {{තොරතුරු |Description={{en|1=Australian Aboriginal flag.}} |Source= The colour shades (RGB 204–0–0 and 255–255–0) were sourced from [https://www.worldcat.org/title/style-manual-for-authors-editors-and-printers/oclc/49316140 ''Style manual for authors, editors and printers'']. |Date= 1971 |Author= Aboriginal artist Harold Thomas <br> (Vector graphics image by Trisreed) |Permiss...
09:34, 22 ඔක්තෝබර් 2019 Hirushi Wasundara.jpg (ගොනුව) 121 කි.බ. ChanakaW Hirushi Wasundara is a Sri Lankan Actress,Model & Presenter.
17:37, 13 ඔක්තෝබර් 2019 Fringe intertitle.png (ගොනුව) 109 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය |Article= ෆ්‍රින්ජ් (රූපවාහිනී කතාමාලාව) |Description= ෆ්‍රින්ජ්(රූපවාහිනී කතාමාලාව) හී ග්‍රන්ථනාම පත්‍රිකාවෙහි තිරදසුනක් |Source= වීඩියෝවෙන් හසුකරගත් |Portion= සම්පූර්ණ |Low_resolution= Yes |Purpose= Illustration of TV series for article infobox |Replaceability= No free equivalent available. Copyrighted show. |other_information= }} == වරපත: == {{නො-නිදහස් රූපවාහිනී තිරදසුන|image has rationale=yes}} [[ප්‍රවර්ගය:රූපවාහිනී වැඩසටහන් ලාංඡන|{{PAGENAM...
13:30, 12 ඔක්තෝබර් 2019 MassiveDynamic.jpg (ගොනුව) 33 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = මැසිව් ඩයිනමික් |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://vignette3.wikia.nocookie.net/fictionalcompanies/images/4/42/MassiveDynamic.jpg/revision/latest?cb=20150318224226] <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Portion = |...
12:18, 6 ඔක්තෝබර් 2019 ABBA - Dancing Queen.png (ගොනුව) 200 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale album cover | Article = ඩාන්සිං ක්වීන් | Use = Infobox | Name = "ඩාන්සිං ක්වීන්" | Artist = අබා (සංගීත කණ්ඩායම) | Label = Polar Music, Epic Records and Atlantic Records | Graphic Artist = | Item = | Type = | Website = | Owner = | Commentary = | Description = | Source = [https://open.spotify.com/album/3VqMtBGT...
03:34, 22 සැප්තැම්බර් 2019 Elephant House logo.png (ගොනුව) 91 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය == {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය | Article = සිලෝන් කෝල්ඩ් ස්ටෝර්ස් | Use = තොරතුරුකොටුව<!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = එලිෆන්ට් හවුස් | Owner = | Website = {{url|www.elephanthouse.lk}} | History = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = | Portion = | Low_resolution = | Purpose...
03:40, 10 සැප්තැම්බර් 2019 WikiHow screenshot.png (ගොනුව) 94 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = 05/20/2018 දිනදී විකිහවු මුල් පිටුව. |Source = {{ #if: http://www.wikihow.com/ | http://www.wikihow.com/ | විකිහවු }} |Date = 01 ජනවාරි 2018 |Author = විකිහවු |Article = විකිහවු |Purpose = Used for purposes of critical commentary and illustration in an educational article about the entity represented by the image. The image is used as the primary means of visual identification of this article topic. |Replaceability = As a web page, th...
02:51, 1 සැප්තැම්බර් 2019 Inpe1.png (ගොනුව) 6 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කික ලාංඡනය| Article = National Institute for Space Research | Use = Org <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = | Owner = | Website = | History = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = | Portion = | Low_resolution = | Purpose = <!--Must be specified if Use is not Infobox / Org / Brand / Product--> | Replaceab...
07:42, 10 අගෝස්තු 2019 Poster of Oru Naal Oru Kanavu.jpg (ගොනුව) 26 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Oru Naal Oru Kanavu Poster. This is a poster of 2006 Tamil film Oru Naal Oru Kanavu. |Source = Google |Date = 17 April 2019 |Author = TMDb |Article = ඔරු නාල් ඔරු කනවු |Purpose = Oru Naal Oru Kanavu Poster. |Replaceability = n.a. |Replaceability_text = This is a poster of 2006 Tamil film Oru Naal Oru Kanavu. |Minimality = This is a poster of 2006 Tamil film Oru Naal Oru Kanavu. |Commercial = n.a. }} ==Licensing== {{Non-free fair use in}}
10:01, 16 ජූලි 2019 ICC Cricket World Cup 2019 logo.svg (ගොනුව) 42 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය | Article = 2019 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය | Use = තොරතුරුකොටුව | Source = [https://www.cricketworld.com/media/files/ICC-Cricket-World-Cup-2019-schedule.pdf cricketworld.com] | Low resolution ={{SVG-විසර්}} }} ==වරපත== {{නො-නිදහස් ලාංඡනය|ක්‍රිකට් ලාංඡන|image has rationale=yes}} {{SVG-ලාංඡනය}}
08:17, 14 ජූලි 2019 2019 FIFA Women's World Cup.svg (ගොනුව) 1.83 මෙ.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කික ලාංඡනය | Article = 2019 ෆීෆා කාන්තා ලෝක කුසලාන | Use = තොරතුරුකොටුව | Owner = ෆීෆා | Source = '''ප්‍රකාශිත මූලාශ්‍රය''': [http://www.hbs.tv/ Host Broadcasting Services home page]<br />'''සෘජු මූලාශ්‍රය''': [http://www.hbs.tv/wp-content/uploads/2017/11/fwwc2019-oe-4ct-l.jpg Image] hosted by hbs.tv | Low_resolution = {{SVG-Res}} }} == වරපත== {{නො-නිදහස් ලාංඡනය|ෆීෆා කාන්තා ලෝක කුසලාන ලාංඡන|image has rat...
06:39, 12 ජූනි 2019 අශෝක හේවාවිතාරණ.jpg (ගොනුව) 20 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = අශෝක හේවාවිතාරණ |Description = Cropped screenshot of Ashoka Hewawitharana - අශෝක හේවාවිතාරණ |Source = http://www.sarasaviya.lk/features/2019/05/09/5051/%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%92-%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A-%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B7%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A-%...
05:35, 6 මැයි 2019 Christmas Carol TXF.jpg (ගොනුව) 6 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale|Article=ක්‍රිස්මස් කැරොල් (ද එක්ස්-ෆයිල්ස්) |Description= One of various dreams of [[== Summary == {{Non-free use rationale|Article=Christmas Carol (The X-Files) |Description= One of various dreams of [[List of The X-Files characters#Melissa Scully|Melissa]] and Dana Scully, from the science fiction television series ''The X-Files''. |Source=A screenshot from "Christmas Carol", an episode of ''[[The X-Fil...
07:01, 3 අප්‍රේල් 2019 Md girls new1.png (ගොනුව) 75 කි.බ. Salithak1 This is the logo of Maliyadeva Girl's college Kurunegala
06:29, 1 අප්‍රේල් 2019 Sir john logo new1.png (ගොනුව) 341 කි.බ. Salithak1 This is the logo of sir john kothalawala college
08:11, 30 මාර්තු 2019 LandDay2.jpg (ගොනුව) 14 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== භූමි දින පෝස්ටරය {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය | Description = මෙම ලිපියෙහි ප්‍රධාන මාතෘකාව වන හා මාර්තු 30 දින පැවැත්වෙන, භූමි දිනයෙහි 9වන සංවත්සරය අනුස්මරණය කිරීම වෙනුවෙන් නිමැවුනු සහ 1985 වසරෙහිදී ප්‍රකාශයට පත්කෙරුණු පෝස්ටරයක් | Source = නොදනී | Article = භූමි දිනය | Portion = සමස්තය (මෙය පෝස්ටරයකි) | Low_resolution = ඔව් | Purpose = භූමි දිනය ලිපිය සන්නිදර්ශනය කෙරුමට භූමි දිනයෙහි අභිමතාර්ථය සංකේතවත් කිරීමට පෝස්...
11:29, 21 මාර්තු 2019 Arrow 2019-si.jpg (ගොනුව) 522 කි.බ. Salithak1 {{Non-free use rationale |Article= ඇරෝ (ටෙලි නාට්‍ය මාලාව) |Description=Arrow poster for season 7 |Source= https://www.imdb.com/title/tt2193021/ |Portion= yes |Low_resolution= yes |Purpose= for the artice ඇරෝ (ටෙලි නාට්‍ය මාලාව) |Replaceability= |other_information= }}
22:19, 20 මාර්තු 2019 Bambaru awith thumbnail vod.jpg (ගොනුව) 121 කි.බ. Salithak1 {{Non-free use rationale |Article= බඹරු_ඇවිත් |Description= |Source= https://vodtv.vhx.tv/bambaru-awith |Portion= Cropped |Low_resolution= Yes |Purpose= for the image of the articleබඹරු_ඇවිත් |Replaceability= |other_information= }}
18:01, 20 මාර්තු 2019 Abel Prisen.svg (ගොනුව) 84 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = ඒබල් ත්‍යාගය |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://mta.hu/data/cikk/12/99/7/cikk_129907/Programhefte_20121.pdf <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Portion = ඉදිරි පස |Low_resolution = |Purpose = |Rep...
16:32, 10 පෙබරවාරි 2019 Ginnen Upan Seethala (The Frozen Fire) poster.jpg (ගොනුව) 20 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = ගින්නෙන් උපන් සීතල |Source = http://cinema.lk/ගින්නෙන්-උපන්-සිතල-oscar-තරග-බි/ |Author = සංස්කාරත, බෙදාහරින්නා සහ සම්පූර්ණ චිත්‍රපට පිරිස |Article = ගින්නෙන් උපන් සීතල |Purpose = දෘශ්‍ය හඳුනාගැනීමෙහි ප්‍රාථමික ප්‍රභවය ලෙසින් ප්‍රශ්නයට තුඩු දී ඇති ලිපියෙහි උඩු කෙළවරෙහි භාවිතා කිරීමට. |Replaceability = අ.නැ. |Minimality = විකිපීඩියාවෙන් පිටත භාවිතයක් නොමැත |Commercial = අ.නැ. }} ==වරපත== {{නො-නිදහස් චිත්‍රපට පෝස්ටරය}}
11:48, 16 ජනවාරි 2019 Imaikkaa Nodigal poster.jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale poster | Article = ඉමෛකා නොඩිගල් | Use = Infobox | Media = Film <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Imaikka Nodigal | Distributor = | Publisher = | Graphic Artist = | Type = | Website = | Owner = Cameo Films India | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = https://www.moviebuff.com/imaikka-nodigal#i...
10:28, 10 දෙසැම්බර් 2018 Asiaportal.PNG (ගොනුව) 28 කි.බ. Tharumaxx  
14:28, 9 නොවැම්බර් 2018 Arisen Ahubudu.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. Tharumaxx  
14:16, 28 සැප්තැම්බර් 2018 Colombo MC logo.png (ගොනුව) 61 කි.බ. Tharumaxx {{Non-free use rationale logo | Article = කොළඹ | Use = Infobox | Used for = | Owner = | Website = {{url|http://www.colombo.mc.gov.lk/}} | History = | Commentary = | Description = | Source = | Portion = | Low_resolution = | Purpose = | Replaceability = | other_information = }} ==Licensing== {{Non-free seal|image has rationale=yes}}
17:51, 31 අගෝස්තු 2018 Orderphoenix.jpg (ගොනුව) 26 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කික |Article=ඔඩර් ඔෆ් ද ෆීනික්ස්(සංවිධානය) |Description=''හැරී පොටර් ඇන්ඩ් දි ඕඩර් ඔෆ් ද ෆීනික්ස්'' තුල ඕඩර් ඔෆ් ද ෆීනික්ස් හී ප්‍රවර්ධන රූපයක් |Source=හැරී පොටර් ඇන්ඩ් දි ඕඩර් ඔෆ් ද ෆීනික්ස්(චිත්‍රපටය) |Portion=සම්පූර්ණ බිත්ති කඩදාසිය |Low_resolution=ඔව්, චරිත සොයාගැනීමට හැකි වන අයුරින් |Purpose=ප්‍රශ්නයට තුඩු දී ඇති සංවිධානය සන්නිදර්ශනය කරමින් |Replaceability=නිදහස් විකල්පයක් නොමැත |other_informat...
18:55, 22 අගෝස්තු 2018 AnEnemyOfFate.jpg (ගොනුව) 8 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය |Article=ඇන් එනිමි ඔෆ් ෆේට්e |Description=වෝල්ටර් බිෂප් සහ මයිකල් විසින් සර්පිල-සිදුර හරහා අනාගතය වෙත එතෙර වීම තුලින්, භව පැවැත්ම වෙතින් ඔබ්සර්වර්වරුන් ඉවත් කර ගනිති. |Source=http://fringe.wikia.com/wiki/File:Walterending.jpg |Portion= සම්පූර්ණ රූපය |Low_resolution=ඔව් |Purpose=කතාංගයෙහි සහ කතාමාලාවෙහි අවසන් කතාංගයෙහි ප්‍රධාන සිදුවීමක් සන්නිදර්ශනය කිරීමට. |Replaceability=කෘතිය හිමිකම් තුලින් අවුරා ඇති බැවින්, නිදහස් ව...
02:43, 2 අගෝස්තු 2018 Nail Art With Cranberry Colour.png (ගොනුව) 555 කි.බ. ChanakaW රෝස පාටින් සැරසූ නිය.
02:42, 2 අගෝස්තු 2018 Nail Art With Different Colours.jpeg (ගොනුව) 51 කි.බ. ChanakaW විවිධ පාටින් සැරසූ නිය.
02:41, 2 අගෝස්තු 2018 Nail Art Red With Design.jpeg (ගොනුව) 168 කි.බ. ChanakaW රතු පාටින් සැරසූ නිය මොස්තර සහිත.
02:40, 2 අගෝස්තු 2018 Nail Art Blue Colour.jpeg (ගොනුව) 51 කි.බ. ChanakaW නිල් පාටින් සැරසූ නිය.
05:50, 1 අගෝස්තු 2018 Nail Art.jpg (ගොනුව) 53 කි.බ. ChanakaW A Asian Girl having Nail Arts.
09:48, 13 ජූනි 2018 Wassanaye Sanda Sinhala Movie.png (ගොනුව) 1.32 මෙ.බ. ChanakaW Wassanaye Sanda Sinhala Movie Banner at National Film Corporation in Sri Lanka.
14:29, 12 ජූනි 2018 Prithvi Vallabh 2018 TV series Title Card.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale 2 |Description = It is the title screen of the 2018 Indian TV Series, Prithvi Vallabh - Itihaas Bhi, Rahasya Bhi |Source = https://www.sonyliv.com/details/show/5714194936001/Prithvi-Vallabh |Author = [https://www.sonyliv.com/details/show/5714194936001/Prithvi-Vallabh Sony Originals/SonyLiv] |Article = පෘථිවි වල්ලභ් - ඉතිහාස් භි, රහස්‍ය භි |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in ...
11:22, 10 ජූනි 2018 ASK Crest.png (ගොනුව) 30 කි.බ. Sanju Darshana Low resoloution
00:35, 1 ජූනි 2018 Switch between two editors.png (ගොනුව) 5 කි.බ. Sasithmadu  
03:06, 29 මැයි 2018 Hannibal in Catalonia.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{තොරතුරු |Description = කැටලෝනියාව හරහා හැනිබල්ගේ ගමන |Source = {{කතෘ}} |Date = 2012-06-11 |Author = SteveMooreSmith3 }} ==වරපත== {{කතෘ|:en:User:SteveMooreSmith3|GFDL|cc-by-sa-3.0|migration=redundant}} {{Copy to Wikimedia Commons|bot=Svenbot|priority=true}} {{Orphan image}}
19:58, 22 මැයි 2018 Mahanati poster.jpg (ගොනුව) 1.04 මෙ.බ. Yasasuru == සාරාංශය == == Summary == {{Orphaned non-free revisions|date=9 May 2018}} {{Non-free use rationale poster | Article = මහානටි | Use = Infobox | Media = <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = මහානටි | Distributor = | Publisher = | Graphic Artist = | Type = | Website = | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = https://i.pinimg...
02:17, 7 මැයි 2018 Nestle Bear Brand.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. Cyrus noto3at bulaga ලාංඡනය Bear Brand, වෙළඳ නාමය එම අයිති විසින් නෙස්ලේ.
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි