ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
 
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
05:19, 26 ජූනි 2017 පරන නගුල.png (ගොනුව) 25 කි.බ. V.W.M. DIMUTHU පැරනි නගුල
05:14, 26 ජූනි 2017 Screenshot from 2017-03-18 21-09-34.png (ගොනුව) 844 කි.බ. V.W.M. DIMUTHU තිර පිටපතකි
05:10, 26 ජූනි 2017 Nathan Haines - Ubuntu Through The Years.ogg (ගොනුව) 10.93 මෙ.බ. V.W.M. DIMUTHU මෙය උබුන්ටු මෙහෙයුම් පතිද්දයේ විකාසය දක්වන්නකි
05:02, 26 ජූනි 2017 Screenshot from 2017-03-18 20-49-58.png (ගොනුව) 451 කි.බ. V.W.M. DIMUTHU මෙය වැඩසටහනක තිර පිටපතකි.
01:44, 25 ජූනි 2017 OttoWarmbier.jpg (ගොනුව) 8 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = ඔහුගේ ලින්ක්ඩ්ඉන් පිටුවෙන් වම්බියර්ගේ ඡායරූපය...
08:06, 21 ජූනි 2017 Asian Girl With Dimples.png (ගොනුව) 402 කි.බ. ChanakaW සිනාසෙන විට කම්මුල වල ගැසුනු ආසියානු දැරියක්.
03:56, 17 ජූනි 2017 Romeo Juliet 2015 .jpg (ගොනුව) 21 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = රෝමියෝ ජුලියට් (2015 චිත්‍රපටය) | Use = Infobox | Name = Romeo Juliet | Owner = | Source =http://www.tamilnow.com/blog/2015/06/12/romeo-jul...
03:53, 17 ජූනි 2017 Devdas.jpg (ගොනුව) 140 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Media = film | Article = දේව්දාස් (2002 හින්දි චිත්‍රපටය) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name...
03:51, 17 ජූනි 2017 Swaragini Serial.png (ගොනුව) 182 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale title-card | Source = https://www.youtube.com/watch?v=8giylFELIIY | Article = ස්වරාගිනි - ජෝදෙයින් රිෂ්තොන් කේ සුර් | Use = Infobox }} ==Licensing== {{No...
03:49, 17 ජූනි 2017 Kumkum Bhagya.jpg (ගොනුව) 35 කි.බ. Yasasuru == Fair use image data== {{Non-free image data |Description = Image depicting Kumkum Bhagya. |Source = Zee TV |Portion = Whole image used to avoid misrepresentation. |Low_resolution = Image was selected in order to mai...
03:47, 17 ජූනි 2017 Yeh rishta kya kehlata hai2017.png (ගොනුව) 95 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = an indian serial opening sequence |Source = www.google.com |Author = starp;lus |Article = යේ රිෂ්තා ක්‍යා කෙහ්ලාතා හේ |Purpose = the opening sequence of...
03:46, 17 ජූනි 2017 Jeong Do-Jeon poster.jpg (ගොනුව) 38 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale poster | Media = television | Article = ජොං දෝ-ජොන් (රූපවාහිනී කතාමාලාව) | Source = http://www.kbs.co.kr/drama/jeongdojeon/media/poster/index.html | Use = Info...
03:45, 17 ජූනි 2017 Mere angne mein2017.png (ගොනුව) 111 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Background of show |Source = www.google.com |Author = starplus |Article = මෙරේ අන්ග්නේ මේන් |Purpose = Opening background of show |Replaceability = n.a. |Minimality = N...
03:37, 17 ජූනි 2017 Icchapyaari Naagin Title Card.png (ගොනුව) 398 කි.බ. Yasasuru  
03:35, 17 ජූනි 2017 Myeongseong.jpg (ගොනුව) 139 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale logo| Article = එම්ප්‍රස් මියොංසොං (රූපවාහිනී කතාමාලාව) | Use = Infobox<!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product --> <!--...
03:33, 17 ජූනි 2017 Legend of Lu Zhen.jpg (ගොනුව) 57 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = drama poster |Source = http://baike.baidu.com/item/%E9%99%86%E8%B4%9E%E4%BC%A0%E5%A5%87 |Author = 于正工作室 |Article = ලෙජන්ඩ් ඔෆ් ලූ චෙන් |Purpose = to serve a...
03:31, 17 ජූනි 2017 Guruposter.JPG (ගොනුව) 30 කි.බ. Yasasuru == Summary == The poster for the film, ''ගුරු''. The copyrights of this image is with the producer of the film in question, මණි රත්නම්. Displayed here on Wikipedia for in...
03:28, 17 ජූනි 2017 36 vayathinile.jpg (ගොනුව) 94 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale poster | Media = film | Article = 36 වයදිනිලේ | Source = http://moviegalleri.net/2015/05/actress-jyothika-36-vayathinile-movie-release-posters.html?pid=871512 | Use = Infobox }} == Licensing == {{No...
03:26, 17 ජූනි 2017 Prem Ratan Dhan Payo Release Poster.jpg (ගොනුව) 29 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale poster | Media = film | Use = Infobox |Author = Rajshri Productions |Article = ප්‍රේම් රතන් ධන් පායෝ | Source =http://www.indicine.com/movies/bollywood/prem-ratan-dhan-payo-ne...
03:24, 17 ජූනි 2017 Raavanposter2.jpg (ගොනුව) 19 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = රාවන් | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = == Summary == {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article...
03:22, 17 ජූනි 2017 Raavanposter.jpg (ගොනුව) 37 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Media = film | Article = රාවණන් | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Raavanan | Distributor = {{ubl|[[Reliance BIG En...
03:21, 17 ජූනි 2017 Rajinikanth in Kabali.jpg (ගොනුව) 112 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale poster | Article = කබාලි (චිත්‍රපටය) | Source = [https://twitter.com/beemji Director's official twitter handle] | Use = Infobox }} ==Licensing== {{non-free poster|image has rationale...
03:19, 17 ජූනි 2017 Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi.jpg (ගොනුව) 40 කි.බ. Yasasuru == Fair use image data== {{Non-free image data |Description = Image depicting Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. |Source = ස්ටාර් ප්ලස් |Portion = Whole image used to avoid misrepresentation. |Low_resol...
03:16, 17 ජූනි 2017 Motu Patlu official logo.png (ගොනුව) 66 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale|Description= Title card of ''මෝටු පට්ලු'' |Article=මෝටු පට්ලු |Source=[http://www.motu-patlu.com/motu-patlu-games/] |Portion= Image shown in its entirety. |Purpose= Illustr...
03:14, 17 ජූනි 2017 Arundhati.jpg (ගොනුව) 185 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale poster| Media=film |Use=Infobox |Article=අරුන්දතී (2009 චිත්‍රපටය) |Source=http://www.movieposterdb.com/posters/10_04/2009/1361809/l_1361809_612609c4.jpg }} ==Licensing== {{Non-fre...
03:12, 17 ජූනි 2017 Baalveer Title Card.jpg (ගොනුව) 31 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = The official title card of the Indian television series ''බාල් වීර්''. |Source = https://www.youtube.com/show/baalveer |Author = SAB TV |Article = බාල් වීර් |...
03:10, 17 ජූනි 2017 ShineOrGoCrazy-Poster.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale poster | Description = | Media = television | Source = http://www.koreandrama.org/?p=39140 | Author = MBS | Article = ෂයින් ඕ ගෝ ක්‍රේසි | Use = Infobox }} ==Licensing== {{Non-free...
03:07, 17 ජූනි 2017 TheFlowerInPrison.jpg (ගොනුව) 19 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale poster | Article = ද ෆ්ලවර් ඉන් ප්‍රිසන් | Use = Infobox | Name = ද ෆ්ලවර් ඉන් ප්‍රිසන් | Owner = [[මුන්හ්වා ව...
03:05, 17 ජූනි 2017 Maids (하녀들) Poster - 2015.jpg (ගොනුව) 18 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Promotional poster for 2015 South Korean TV series ''Maids'' |Source = http://tenasia.hankyung.com/archives/385444 |Author = jTBC |Article = මේඩ්ස් (2015 රූපවාහිනී ක...
02:59, 17 ජූනි 2017 Premayudha promotional poster.jpg (ගොනුව) 49 කි.බ. Yasasuru ==Licensing== {{Non-free poster|image has rationale=yes}}
02:52, 17 ජූනි 2017 Mummy 2016 film.jpg (ගොනුව) 23 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = මමී (2016 චිත්‍රපටය) | Use = Infobox | Media = film <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Mummy (2016 film) | Distribu...
09:44, 16 ජූනි 2017 Chanaka.png (ගොනුව) 695 කි.බ. ChanakaW New Version of Wikipedia user photo.
04:34, 11 ජූනි 2017 Milinda Peiris.jpg (ගොනුව) 33 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = මිලින්ද පීරිස් |Description = Cropped screenshot of Major General (retd.) Milinda Peiris |Source = https://web.facebook.com/Nalanda.College.Photog...
03:05, 11 ජූනි 2017 Eega poster.jpg (ගොනුව) 135 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = ඊගා | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = ඊගා | Distributor = [[කෝරපති රංගනාථ සායි|සා...
02:37, 10 ජූනි 2017 Sankatmochan Mahabali Hanuman.jpg (ගොනුව) 72 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Inter-title of Sankatmochan Mahabali Hanuma |Source = https://www.setindia.com/in-en/shows/sankatmochan-mahabali-hanumaan |Date = 28 April 2015 |Author = https://www.setindia.com |Article = සං...
02:25, 10 ජූනි 2017 Pseudophilautus microtympanum.JPG (ගොනුව) 101 කි.බ. Yasasuru == Summary == Own work of Buddhika Mawella == Licensing == {{self|cc-by-3.0}}
02:24, 10 ජූනි 2017 Pseudophilautus femoralis.JPG (ගොනුව) 125 කි.බ. Yasasuru == Summary == Own work of Buddhika Mawella == Licensing == {{self|cc-by-3.0}}
02:22, 10 ජූනි 2017 Nannophrys ceylonensis frog.jpg (ගොනුව) 219 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Information |Description = Nannophrys ceylonensis is an endemic frog found in Sri Lanka |Source = Own work of Buddhika Mawella |Date = 2015-01-04 |Author = Buddhika.jm }} ==Licensing== {{self|GFDL|cc-by-sa-3.0|migrat...
02:20, 10 ජූනි 2017 Pseudophilautus asankai.JPG (ගොනුව) 149 කි.බ. Yasasuru == Summary == Own work of Buddhika Mawella == Licensing == {{self|cc-by-3.0}}
05:06, 9 ජූනි 2017 Sujith Sanjaya Perera.jpg (ගොනුව) 13 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = සුජිත් සංජය පෙරේරා |Description = Cropped screenshot of Hon. Sujith Sanjaya Perera |Source = https://www.youtube.com/watch?v=GidlxUaOqak |P...
04:53, 9 ජූනි 2017 Sisira Jayakody.jpg (ගොනුව) 8 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = සිසිර ජයකොඩි |Description = Cropped screenshot of Hon. Sisira Jayakody |Source = https://www.youtube.com/watch?v=Zeb0P25ptR0 |Portion = |...
04:30, 9 ජූනි 2017 Gagan Bulathsinghala.jpg (ගොනුව) 12 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ගගන් බුලත්සිංහල |Description = Cropped screenshot of Air Chief Marshal Gagan Bulathsinghala |Source = https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10...
04:08, 9 ජූනි 2017 Gunadasa Amarasekara.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ගුණදාස අමරසේකර |Description = Cropped screenshot of Dr Gunadasa Amarasekara |Source = https://www.youtube.com/watch?v=ZOCFatPw97E |Portion...
03:43, 9 ජූනි 2017 Kapila Jayampathy.jpg (ගොනුව) 19 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = එයාර් මාර්ෂල් කපිල ජයම්පති |Description = Cropped screenshot of Air Marshal Kapila Jayampathy |Source = https://web.facebook...
03:39, 9 ජූනි 2017 Prasanna Gunasena.jpg (ගොනුව) 13 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ප්‍රසන්න ගුණසේන |Description = Cropped screenshot of Dr Prasanna Gunasena |Source = https://web.facebook.com/nalandajoba/photos/a.110287693981...
02:56, 9 ජූනි 2017 Sarath Weerasekara.jpg (ගොනුව) 11 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = සරත් වීරසේකර |Description = Cropped screenshot of Hon. Sarath Weerasekara |Source = https://www.youtube.com/watch?v=jeart96Xpsc |Portion...
02:31, 9 ජූනි 2017 C. A. Dharmapala.jpg (ගොනුව) 80 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = | Source = http://www.defence.lk/new.asp?fname=former_Defence_Secretary | Article = සී.ඒ. ධර්මපාල C. A. Dharmapala | Portion = U...
07:06, 8 ජූනි 2017 Colombo Dhammasara Thera.jpg (ගොනුව) 10 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = කොළඹ ධම්මසාර තෙරණුවෝ |Description = Cropped screenshot of Kuppiyawatta Bodhananda Thera කුප්පියවත්ත බෝධානන්ද...
06:53, 8 ජූනි 2017 H. R. Piyasiri.jpg (ගොනුව) 26 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = ගෞරවණීය එච්.ආර්. පියසිරි | Source = http://archives.sundayobserver.lk/2012/09/30/fin19.asp | Article = එච්.ආර...
05:44, 3 ජූනි 2017 Baahubali the Conclusion.jpg (ගොනුව) 47 කි.බ. Yasasuru == සාරාංශය == {{Film poster fur | Article = බාහුබලි 2: ද කන්ක්ලූෂන් | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = බාහුබලි 2: ද කන...
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි