ගොනු ලැයිස්තුව

Jump to navigation Jump to search

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
03:40, 10 සැප්තැම්බර් 2019 WikiHow screenshot.png (ගොනුව) 94 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = 05/20/2018 දිනදී විකිහවු මුල් පිටුව. |Source = {{ #if: http://www.wikihow.com/ | http://www.wikihow.com/ | විකිහවු }} |Date = 01 ජනවාරි 2018 |Author = විකිහවු |Article = විකිහවු |Purpose = Used for purposes of critical commentary and illustration in an educational article about the entity represented by the image. The image is used as the primary means of visual identification of this article topic. |Replaceability = As a web page, th...
15:38, 6 සැප්තැම්බර් 2019 Maxresdefault7.jpg (ගොනුව) 196 කි.බ. Kavindu969  
02:51, 1 සැප්තැම්බර් 2019 Inpe1.png (ගොනුව) 6 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කික ලාංඡනය| Article = National Institute for Space Research | Use = Org <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = | Owner = | Website = | History = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = | Portion = | Low_resolution = | Purpose = <!--Must be specified if Use is not Infobox / Org / Brand / Product--> | Replaceab...
07:42, 10 අගෝස්තු 2019 Poster of Oru Naal Oru Kanavu.jpg (ගොනුව) 26 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Oru Naal Oru Kanavu Poster. This is a poster of 2006 Tamil film Oru Naal Oru Kanavu. |Source = Google |Date = 17 April 2019 |Author = TMDb |Article = ඔරු නාල් ඔරු කනවු |Purpose = Oru Naal Oru Kanavu Poster. |Replaceability = n.a. |Replaceability_text = This is a poster of 2006 Tamil film Oru Naal Oru Kanavu. |Minimality = This is a poster of 2006 Tamil film Oru Naal Oru Kanavu. |Commercial = n.a. }} ==Licensing== {{Non-free fair use in}}
10:01, 16 ජූලි 2019 ICC Cricket World Cup 2019 logo.svg (ගොනුව) 42 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය | Article = 2019 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය | Use = තොරතුරුකොටුව | Source = [https://www.cricketworld.com/media/files/ICC-Cricket-World-Cup-2019-schedule.pdf cricketworld.com] | Low resolution ={{SVG-විසර්}} }} ==වරපත== {{නො-නිදහස් ලාංඡනය|ක්‍රිකට් ලාංඡන|image has rationale=yes}} {{SVG-ලාංඡනය}}
08:17, 14 ජූලි 2019 2019 FIFA Women's World Cup.svg (ගොනුව) 1.83 මෙ.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කික ලාංඡනය | Article = 2019 ෆීෆා කාන්තා ලෝක කුසලාන | Use = තොරතුරුකොටුව | Owner = ෆීෆා | Source = '''ප්‍රකාශිත මූලාශ්‍රය''': [http://www.hbs.tv/ Host Broadcasting Services home page]<br />'''සෘජු මූලාශ්‍රය''': [http://www.hbs.tv/wp-content/uploads/2017/11/fwwc2019-oe-4ct-l.jpg Image] hosted by hbs.tv | Low_resolution = {{SVG-Res}} }} == වරපත== {{නො-නිදහස් ලාංඡනය|ෆීෆා කාන්තා ලෝක කුසලාන ලාංඡන|image has rat...
06:39, 12 ජූනි 2019 අශෝක හේවාවිතාරණ.jpg (ගොනුව) 20 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = අශෝක හේවාවිතාරණ |Description = Cropped screenshot of Ashoka Hewawitharana - අශෝක හේවාවිතාරණ |Source = http://www.sarasaviya.lk/features/2019/05/09/5051/%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%92-%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A-%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B7%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A-%...
05:35, 6 මැයි 2019 Christmas Carol TXF.jpg (ගොනුව) 6 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale|Article=ක්‍රිස්මස් කැරොල් (ද එක්ස්-ෆයිල්ස්) |Description= One of various dreams of [[== Summary == {{Non-free use rationale|Article=Christmas Carol (The X-Files) |Description= One of various dreams of [[List of The X-Files characters#Melissa Scully|Melissa]] and Dana Scully, from the science fiction television series ''The X-Files''. |Source=A screenshot from "Christmas Carol", an episode of ''[[The X-Fil...
07:01, 3 අප්‍රේල් 2019 Md girls new1.png (ගොනුව) 75 කි.බ. Salithak1 This is the logo of Maliyadeva Girl's college Kurunegala
06:49, 2 අප්‍රේල් 2019 Tukka wadu.jpg (ගොනුව) 1.82 මෙ.බ. Aloka Kirti කොළඹ ගාලු පාරේ අම්බලන්ගොඩ නගරයේ මහා අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශය වෙත පැමිණෙන ඕනෑම කෙනෙකුට අපුරු හා අයිතිහාසික වටිකමකින් යුත් කවුතුකාගාරයක් හමුවන්නේය.අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයට නෑකම් කියන කෝලම් වෙස්මුහුණු හා නැටුම් සංරක්ෂණය සඳහා පිහිටුවා ඇති මෙය ටුක්කාවඩු ගුණදාස කෝලම් වෙස්මුහුණු සහ නැටුම් සංරක්ෂණ කේන්ද්‍රයයි. වසර 250 වඩා දිගු ඉතිහාසයක් ඇති සාම්ප්‍රදායික කෝලම් වෙස්මුහුණු සහ නැටුම් කලාවකට උරුමකම් කියන අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ඇති එකම සංරක්ෂණ කේන්ද්‍රය වන ටුක්කාවඩු ගුණදාස කෝලම් වෙස්මුහුණු සහ නැටුම් සංරක්ෂණ ක...
06:29, 1 අප්‍රේල් 2019 Sir john logo new1.png (ගොනුව) 341 කි.බ. Salithak1 This is the logo of sir john kothalawala college
08:11, 30 මාර්තු 2019 LandDay2.jpg (ගොනුව) 14 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== භූමි දින පෝස්ටරය {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය | Description = මෙම ලිපියෙහි ප්‍රධාන මාතෘකාව වන හා මාර්තු 30 දින පැවැත්වෙන, භූමි දිනයෙහි 9වන සංවත්සරය අනුස්මරණය කිරීම වෙනුවෙන් නිමැවුනු සහ 1985 වසරෙහිදී ප්‍රකාශයට පත්කෙරුණු පෝස්ටරයක් | Source = නොදනී | Article = භූමි දිනය | Portion = සමස්තය (මෙය පෝස්ටරයකි) | Low_resolution = ඔව් | Purpose = භූමි දිනය ලිපිය සන්නිදර්ශනය කෙරුමට භූමි දිනයෙහි අභිමතාර්ථය සංකේතවත් කිරීමට පෝස්...
18:13, 27 මාර්තු 2019 Tukkawadu.jpg (ගොනුව) 1.82 මෙ.බ. Aloka Kirti කොළඹ ගාලු පාරේ අම්බලන්ගොඩ නගරයේ මහා අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශය වෙත පැමිණෙන ඕනෑම කෙනෙකුට අපුරු හා අයිතිහාසික වටිකමකින් යුත් කවුතුකාගාරයක් හමුවන්නේය.අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයට නෑකම් කියන කෝලම් වෙස්මුහුණු හා නැටුම් සංරක්ෂණය සඳහා පිහිටුවා ඇති මෙය ටුක්කාවඩු ගුණදාස කෝලම් වෙස්මුහුණු සහ නැටුම් සංරක්ෂණ කේන්ද්‍රයයි. වසර 250 වඩා දිගු ඉතිහාසයක් ඇති සාම්ප්‍රදායික කෝලම් වෙස්මුහුණු සහ නැටුම් කලාවකට උරුමකම් කියන අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ඇති එකම සංරක්ෂණ කේන්ද්‍රය වන ටුක්කාවඩු ගුණදාස කෝලම් වෙස්මුහුණු සහ නැටුම් සංරක්ෂණ ක...
11:29, 21 මාර්තු 2019 Arrow 2019-si.jpg (ගොනුව) 522 කි.බ. Salithak1 {{Non-free use rationale |Article= ඇරෝ (ටෙලි නාට්‍ය මාලාව) |Description=Arrow poster for season 7 |Source= https://www.imdb.com/title/tt2193021/ |Portion= yes |Low_resolution= yes |Purpose= for the artice ඇරෝ (ටෙලි නාට්‍ය මාලාව) |Replaceability= |other_information= }}
22:19, 20 මාර්තු 2019 Bambaru awith thumbnail vod.jpg (ගොනුව) 121 කි.බ. Salithak1 {{Non-free use rationale |Article= බඹරු_ඇවිත් |Description= |Source= https://vodtv.vhx.tv/bambaru-awith |Portion= Cropped |Low_resolution= Yes |Purpose= for the image of the articleබඹරු_ඇවිත් |Replaceability= |other_information= }}
18:01, 20 මාර්තු 2019 Abel Prisen.svg (ගොනුව) 84 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = ඒබල් ත්‍යාගය |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://mta.hu/data/cikk/12/99/7/cikk_129907/Programhefte_20121.pdf <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Portion = ඉදිරි පස |Low_resolution = |Purpose = |Rep...
16:32, 10 පෙබරවාරි 2019 Ginnen Upan Seethala (The Frozen Fire) poster.jpg (ගොනුව) 20 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = ගින්නෙන් උපන් සීතල |Source = http://cinema.lk/ගින්නෙන්-උපන්-සිතල-oscar-තරග-බි/ |Author = සංස්කාරත, බෙදාහරින්නා සහ සම්පූර්ණ චිත්‍රපට පිරිස |Article = ගින්නෙන් උපන් සීතල |Purpose = දෘශ්‍ය හඳුනාගැනීමෙහි ප්‍රාථමික ප්‍රභවය ලෙසින් ප්‍රශ්නයට තුඩු දී ඇති ලිපියෙහි උඩු කෙළවරෙහි භාවිතා කිරීමට. |Replaceability = අ.නැ. |Minimality = විකිපීඩියාවෙන් පිටත භාවිතයක් නොමැත |Commercial = අ.නැ. }} ==වරපත== {{නො-නිදහස් චිත්‍රපට පෝස්ටරය}}
12:02, 9 පෙබරවාරි 2019 Bcv.jpg (ගොනුව) 103 කි.බ. MOHOMED IMAM  
05:53, 26 ජනවාරි 2019 Youtube geek show .png (ගොනුව) 1,001 කි.බ. Shamal12345 {{Information |Description=youtube geek show |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
05:46, 26 ජනවාරි 2019 Youtube geek show ygs .png (ගොනුව) 12 කි.බ. Shamal12345 {{Information |Description=youtube geek show |Source= |Date= |Author= |Permission=picsart |other_versions= }}
05:45, 26 ජනවාරි 2019 Ygs.png (ගොනුව) 12 කි.බ. Shamal12345 {{Information |Description=youtube geek show |Source= |Date= |Author= |Permission=picsart |other_versions= }}
11:48, 16 ජනවාරි 2019 Imaikkaa Nodigal poster.jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale poster | Article = ඉමෛකා නොඩිගල් | Use = Infobox | Media = Film <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Imaikka Nodigal | Distributor = | Publisher = | Graphic Artist = | Type = | Website = | Owner = Cameo Films India | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = https://www.moviebuff.com/imaikka-nodigal#i...
09:59, 11 ජනවාරි 2019 Bvbn.png (ගොනුව) 1.55 මෙ.බ. MOHOMED IMAM {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
09:09, 10 ජනවාරි 2019 2.0 පොස්ටරය.png (ගොනුව) 1.55 මෙ.බ. MOHOMED IMAM රට ඉන්දියාව භාෂාව දෙමළ
08:55, 16 දෙසැම්බර් 2018 ITN TV Sri Lanka.png (ගොනුව) 41 කි.බ. D S Wickramasinghe ස්වාධීන රූපවාහිනීය ( ITN ) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ විකාශන කටයුතු සිදුකරනු ලබන රාජ්‍ය රූපවාහිනී නාලිකාවක් වේ. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු රූපවාහිනී නාලිකාවයි. මෙහෙයවනු ලබන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවා සමාගම ( ඉංග්‍රීසි: Independent Television Network Limited ) විසිනි.[1]
10:28, 10 දෙසැම්බර් 2018 Asiaportal.PNG (ගොනුව) 28 කි.බ. Tharumaxx  
14:28, 9 නොවැම්බර් 2018 Arisen Ahubudu.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. Tharumaxx  
14:16, 28 සැප්තැම්බර් 2018 Colombo MC logo.png (ගොනුව) 61 කි.බ. Tharumaxx {{Non-free use rationale logo | Article = කොළඹ | Use = Infobox | Used for = | Owner = | Website = {{url|http://www.colombo.mc.gov.lk/}} | History = | Commentary = | Description = | Source = | Portion = | Low_resolution = | Purpose = | Replaceability = | other_information = }} ==Licensing== {{Non-free seal|image has rationale=yes}}
17:51, 31 අගෝස්තු 2018 Orderphoenix.jpg (ගොනුව) 26 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කික |Article=ඔඩර් ඔෆ් ද ෆීනික්ස්(සංවිධානය) |Description=''හැරී පොටර් ඇන්ඩ් දි ඕඩර් ඔෆ් ද ෆීනික්ස්'' තුල ඕඩර් ඔෆ් ද ෆීනික්ස් හී ප්‍රවර්ධන රූපයක් |Source=හැරී පොටර් ඇන්ඩ් දි ඕඩර් ඔෆ් ද ෆීනික්ස්(චිත්‍රපටය) |Portion=සම්පූර්ණ බිත්ති කඩදාසිය |Low_resolution=ඔව්, චරිත සොයාගැනීමට හැකි වන අයුරින් |Purpose=ප්‍රශ්නයට තුඩු දී ඇති සංවිධානය සන්නිදර්ශනය කරමින් |Replaceability=නිදහස් විකල්පයක් නොමැත |other_informat...
18:55, 22 අගෝස්තු 2018 AnEnemyOfFate.jpg (ගොනුව) 8 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය |Article=ඇන් එනිමි ඔෆ් ෆේට්e |Description=වෝල්ටර් බිෂප් සහ මයිකල් විසින් සර්පිල-සිදුර හරහා අනාගතය වෙත එතෙර වීම තුලින්, භව පැවැත්ම වෙතින් ඔබ්සර්වර්වරුන් ඉවත් කර ගනිති. |Source=http://fringe.wikia.com/wiki/File:Walterending.jpg |Portion= සම්පූර්ණ රූපය |Low_resolution=ඔව් |Purpose=කතාංගයෙහි සහ කතාමාලාවෙහි අවසන් කතාංගයෙහි ප්‍රධාන සිදුවීමක් සන්නිදර්ශනය කිරීමට. |Replaceability=කෘතිය හිමිකම් තුලින් අවුරා ඇති බැවින්, නිදහස් ව...
02:43, 2 අගෝස්තු 2018 Nail Art With Cranberry Colour.png (ගොනුව) 555 කි.බ. ChanakaW රෝස පාටින් සැරසූ නිය.
02:42, 2 අගෝස්තු 2018 Nail Art With Different Colours.jpeg (ගොනුව) 51 කි.බ. ChanakaW විවිධ පාටින් සැරසූ නිය.
02:41, 2 අගෝස්තු 2018 Nail Art Red With Design.jpeg (ගොනුව) 168 කි.බ. ChanakaW රතු පාටින් සැරසූ නිය මොස්තර සහිත.
02:40, 2 අගෝස්තු 2018 Nail Art Blue Colour.jpeg (ගොනුව) 51 කි.බ. ChanakaW නිල් පාටින් සැරසූ නිය.
05:50, 1 අගෝස්තු 2018 Nail Art.jpg (ගොනුව) 53 කි.බ. ChanakaW A Asian Girl having Nail Arts.
09:48, 13 ජූනි 2018 Wassanaye Sanda Sinhala Movie.png (ගොනුව) 1.32 මෙ.බ. ChanakaW Wassanaye Sanda Sinhala Movie Banner at National Film Corporation in Sri Lanka.
14:29, 12 ජූනි 2018 Prithvi Vallabh 2018 TV series Title Card.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale 2 |Description = It is the title screen of the 2018 Indian TV Series, Prithvi Vallabh - Itihaas Bhi, Rahasya Bhi |Source = https://www.sonyliv.com/details/show/5714194936001/Prithvi-Vallabh |Author = [https://www.sonyliv.com/details/show/5714194936001/Prithvi-Vallabh Sony Originals/SonyLiv] |Article = පෘථිවි වල්ලභ් - ඉතිහාස් භි, රහස්‍ය භි |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in ...
11:22, 10 ජූනි 2018 ASK Crest.png (ගොනුව) 30 කි.බ. Sanju Darshana Low resoloution
00:35, 1 ජූනි 2018 Switch between two editors.png (ගොනුව) 5 කි.බ. Sasithmadu  
03:06, 29 මැයි 2018 Hannibal in Catalonia.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{තොරතුරු |Description = කැටලෝනියාව හරහා හැනිබල්ගේ ගමන |Source = {{කතෘ}} |Date = 2012-06-11 |Author = SteveMooreSmith3 }} ==වරපත== {{කතෘ|:en:User:SteveMooreSmith3|GFDL|cc-by-sa-3.0|migration=redundant}} {{Copy to Wikimedia Commons|bot=Svenbot|priority=true}} {{Orphan image}}
19:58, 22 මැයි 2018 Mahanati poster.jpg (ගොනුව) 1.04 මෙ.බ. Yasasuru == සාරාංශය == == Summary == {{Orphaned non-free revisions|date=9 May 2018}} {{Non-free use rationale poster | Article = මහානටි | Use = Infobox | Media = <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = මහානටි | Distributor = | Publisher = | Graphic Artist = | Type = | Website = | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = https://i.pinimg...
02:17, 7 මැයි 2018 Nestle Bear Brand.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. Cyrus noto3at bulaga ලාංඡනය Bear Brand, වෙළඳ නාමය එම අයිති විසින් නෙස්ලේ.
17:35, 6 මැයි 2018 2018 FIFA World Cup.svg (ගොනුව) 214 කි.බ. Shwetha {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = 2018 ෆීෆා ලෝක කුසලාන |Use = තොරතුරුකොටුව <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/66/71/62/2018fwc_matchschedule_13072015_nopattern_neutral.pdf {{dead link}} <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = 2018 ෆීෆා ලෝක කුසලාන |Owner = ෆීෆා |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> ...
14:23, 29 අප්‍රේල් 2018 Bimba Devi alias Yashodara.png (ගොනුව) 479 කි.බ. Yasasuru == Summary == ({{Non-free use rationale |Article = බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා |Description = Film poster |Source = https://m.facebook.com/YashodharaMovie/photos/a.1099896773477242.1073741831.1083090488491204/1260722930727958/?type=3&source=48&__tn__=EH-R |Portion = complete poster |Low_resolution = Yes |Purpose = Help to identity Sri Lankan film |Replaceability = No |other_information = }})
06:19, 13 අප්‍රේල් 2018 The Post-Modern Prometheus TXF.jpg (ගොනුව) 29 කි.බ. Yasasuru == Summary == === Fair use rationale for ද පෝස්ට්-මොඩර්න් ප්‍රොමිතියස් === {{Non-free use rationale|Article=ද පෝස්ට්-මොඩර්න් ප්‍රොමිතියස් |Description=Fox Mulder and Dana Scully take the Great Mutato to a Cher concert, from the science fiction television series ''The X-Files''. |Source=A screenshot from "The Post-Modern Prometheus", an episode of ''[...
02:21, 13 අප්‍රේල් 2018 Lonegun.jpg (ගොනුව) 19 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale |Article=ද ලෝන් ගන්මෙන් |Description=The Lone Gunmen in ''The X-Files''. |Source=Promotional picture. Copyright Fox Broadcasting Company (FOX). http://img2.timeinc.net/ew/img/daily/585/lone_l.jpg |Portion=complete |Low_resolution=yes |Purpose=Solely to illustrate the titular character in the article ද ලෝන් ගන්මෙන් in the infobox. |Replaceability=No free images known for this series |other_...
02:01, 13 අප්‍රේල් 2018 MonicaReyes.jpg (ගොනුව) 16 කි.බ. Yasasuru ==Summary== === Fair Use Rationale for මොනිකා රේයස් === {{Non-free use rationale |Article=මොනිකා රේයස් |Description=Annabeth Gish as Monica Reyes in ''The X-Files''. |Source=Promotional picture. Copyright Fox Broadcasting Company (FOX). http://60s.com.vn/image/32008/24/NETLIFE_172637929.jpg |Portion=complete |Low_resolution=yes |Purpose=Solely to illustrate the titular character in the article මොනිකා රේයස් i...
11:02, 12 අප්‍රේල් 2018 Maritacovarrubias.jpg (ගොනුව) 23 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale |Article = මරීටා කොවරූබියස් |Description = United Nations diplomat Marita Covarrubias (Laurie Holden) addresses a room full of Syndicate conspirators in ''The X-Files''. |Source = "Patient X", a fifth season episode of ''The X-Files'', copyrights held by [[ෆොක්ස් විකාශන ...
02:14, 12 අප්‍රේල් 2018 John Doggett.jpg (ගොනුව) 12 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale |Article=ජෝන් ඩොගට් |Description=Robert Patrick as John Jay Doggett in ''The X-Files''. |Source=Promotional picture. Copyright Fox Broadcasting Company (FOX). http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:John_doggett.jpg |Portion=complete |Low_resolution=yes |Purpose=Solely to illustrate the titular character in the article ජෝන් ඩොගට් in the infobox. |Replaceability=No free images kno...
03:28, 11 අප්‍රේල් 2018 Xfilesiwanttobelieve.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. Yasasuru == Summary == Film poster for ''ද එක්ස්-ෆයිල්ස්: අයි වෝන්ට් ටු බිලීව්'' [http://www.movieposterdb.com/poster/5beea00d Source] == Fair use rationale for ද එක්ස්-ෆයිල්ස්: අයි වෝන්ට් ටු බිලීව් == #For an article about a film, the original poster is arguably one of the most important images that could be included. #No free or public domain images have been located for this film. #The image is of lower resolution than the original poster (copies made from it will be of inferior quality...
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි