ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
 
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
05:04, 5 ඔක්තෝබර් 2015 තාප රසායනය.png (ගොනුව) 8 කි.බ. Susith Chandira Gts {{Information |Description=තාප රසායනය මූලික අර්ථදැක්වීම් |Source= |Date=05.10.2015 |Author=~~~ |other_versions= }} ප්‍රවර්ගය:තාප රසායනය
15:28, 1 ඔක්තෝබර් 2015 Clarence Wijewardena (1943-1996).jpg (ගොනුව) 41 කි.බ. Randeerjayasekara {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = Non-free photograph of late Sri Lankan veteran musician (named as the father of Sri Lankan pop music),Clarence Wijewardena (1943-1996). |Source =...
15:48, 30 සැප්තැම්බර් 2015 Justin Timberlake - Mirrors.ogg (ගොනුව)
212 කි.බ. Randeerjayasekara {{Non-free use rationale 2 |Description = Sound sample from the song "Mirrors" *Original song length: 8:05 *Reduced quality: yes *Songwriter(s): Justin Timberlake Timothy Mosley Jerome "J-Roc" Harmon James Fauntleroy *Performed by: Justin Timberlake *P...
15:37, 30 සැප්තැම්බර් 2015 JTMirrorsCover.png (ගොනුව) 98 කි.බ. Randeerjayasekara ==Summary== {{album cover fur <!-- REQUIRED --> |Article=Mirrors (Justin Timberlake song) |Use=Infobox <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= http://www.rcarecordspress.com/artist/justin-timberlake#cover_art <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name= Mirrors...
03:25, 30 සැප්තැම්බර් 2015 Let-her-go-by-passenger.jpg (ගොනුව) 23 කි.බ. Randeerjayasekara == Summary == {{album cover fur |Article= Let Her Go (Passenger song) |Use=Infobox |Source=http://hitparade.ch/cdimage.html?passenger-let_her_go_s.jpg |Name= Let Her Go |Artist= Passenger |Label= Embassy of Music |Graphic Artist= Sarah Larnach |Item=...
23:22, 16 සැප්තැම්බර් 2015 You Who Came From the Stars Cover.jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = මෙය, යූ හූ කේම් ෆ්‍රොම් ද ස්ටාර්ස් යන කොරියානු නාට...
14:47, 29 අගෝස්තු 2015 Ae.jpg (ගොනුව) 273 කි.බ. Ae Hacker පැරණි හේනක සිතුවමක්.
03:37, 29 අගෝස්තු 2015 ජාත්‍යන්තර රූ රැජිණ ලාංඡනය.png (ගොනුව) 16 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය == {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=ජාත්‍යන්තර රූ රැජිණ |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!...
02:33, 26 අගෝස්තු 2015 Dddd.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. Ea medhawi digawapiya photo
13:40, 23 අගෝස්තු 2015 150819103336-bombing-suspect-sketch-medium-plus-169.jpg (ගොනුව) 10 කි.බ. Shwetha {{මූලාශ්‍ර හෝ වරපත් නොමැති|date=20 අගෝස්තු 2015}} :P
03:40, 22 අගෝස්තු 2015 Dates of Buddha.jpg (ගොනුව) 44 කි.බ. Gawesaka  
15:40, 9 අගෝස්තු 2015 New Suez Canal.png (ගොනුව) 482 කි.බ. Shwetha {{නිවිනො|help=off|log=2015 අගෝස්තු 6}} ==සාරාංශය== {{තොරතුරු |Description = ඊජිප්තුවෙහි නව සූවස් ඇළ |Source = youm7.com |Author = ඊජිප්තියා...
23:19, 26 ජූලි 2015 Justin Samarasekera.jpg (ගොනුව) 7 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ජස්ටින් සමරසේකර |Description = This is a historically significant picture of one of the most distinguished architects of Sri Lanka, Dr [[ජස්ටින...
14:27, 25 ජූලි 2015 William Henry Williams.jpg (ගොනුව) 14 කි.බ. Shwetha  
04:28, 24 ජූලි 2015 Ridgeway Thilakeratne.jpg (ගොනුව) 13 කි.බ. DilJco  
17:47, 23 ජූලි 2015 T-l.jpg (ගොනුව) 10 කි.බ. Tharaka lahiru සිතියම් /උසස් පෙළ[1-කොටස] .සිතියමක් යන්න කුමක්දැයි සලකා බැලුව හොත් එහි නිර්...
16:07, 15 ජූලි 2015 Ncmv.jpg (ගොනුව) 94 කි.බ. Lee Mathew  
22:41, 6 ජූලි 2015 2015 Copa América.png (ගොනුව) 89 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය | Article = 2015 කෝපා අමෙරිකා | Use = තොරතුරුකොටුව | Purpose...
04:17, 6 ජූලි 2015 Bodighana sabawa.png (ගොනුව) 898 කි.බ. Rsekanayake {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
04:06, 30 ජූනි 2015 Dr P. T. De Silva.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = P. T. De Silva |Description = This is a historically significant picture of one of the most distinguished Physicians of Sri Lanka Dr P. T. De Silva. |Source = http://ww...
03:09, 30 ජූනි 2015 Major General Samantha Sooriyabandara.jpg (ගොනුව) 79 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = Samantha Sooriyabandara |Description = This is a historically significant picture of one of the most distinguished Major Generals of Sri Lanka Army Samantha Sooriyabandara. |Sourc...
12:42, 10 ජූනි 2015 Lagadhiima.png (ගොනුව) 16 කි.බ. Sachira Bhanu(sachi) {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
12:36, 10 ජූනි 2015 My profile.png (ගොනුව) 16 කි.බ. Sachira Bhanu(sachi)  
09:08, 9 ජූනි 2015 Ajantha.jpeg (ගොනුව) 43 කි.බ. Sachira Bhanu(sachi) https://www.google.lk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cricinside.com/team-wdepartment&ei=SKp2Vd26J5Df8AWDvYP4CQ&psig=AFQjCNEAqwQvFoQnZuNi4a3H2Ba3tNVI_A&ust=1433926601140363
11:42, 26 මැයි 2015 Hutch logo.png (ගොනුව) 4 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=හච් (ශ්‍රී ලංකාව) |Use=Public facility <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= www.hutch.lk <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE F...
11:35, 26 මැයි 2015 125px-Etisalat Lanka logo.svg.png (ගොනුව) 9 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=එටිසලාට් (ශ්‍රී ලංකාව) |Use=Public facility <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= www.etisalat.lk <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commenta...
11:25, 26 මැයි 2015 361px-Bharti Airtel Limited logo.svg.png (ගොනුව) 8 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=එයාර්ටෙල් (ශ්‍රී ලංකාව) |Use=Public facility <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERR...
11:06, 26 මැයි 2015 Mobitel logo.png (ගොනුව) 66 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=මොබිටෙල් (ශ්‍රී ලංකාව) |Use=Public facility <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= www.mobitel.lk <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentar...
12:51, 10 මැයි 2015 Liz Kendall.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{තොරතුරු |Description = ලිස් කෙන්ඩෝල් පාම |Source = කතෘ |Date = 16:02, 12 ජූලි 2010 (UTC) |Author = පීටර් මේසන්,...
01:33, 10 මැයි 2015 2015-kderby-logo.jpg (ගොනුව) 508 කි.බ. Shwetha  
12:56, 6 මැයි 2015 නිදි-මාපිලා.png (ගොනුව) 1.4 මෙ.බ. අමිල උපතිස්ස {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= චරිත් සේනාධීර |Permission= |other_versions= }}
23:28, 19 අප්‍රේල් 2015 Hundejahre german edition 1963.jpg (ගොනුව) 16 කි.බ. Shwetha  
17:48, 8 අප්‍රේල් 2015 බණ්ඩාරවත්ත පරාක්‍රම මහා විද්‍යාලීය ලාංඡනය.jpg (ගොනුව) 51 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=බණ්ඩාරවත්ත පරාක්‍රම මහා විද්‍යාලය |Use=Public facility <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |...
08:24, 30 මාර්තු 2015 Welsh Assembly Government logo.png (ගොනුව) 96 කි.බ. Shwetha වේල්ස භාෂාවෙන් සහ එයට පහතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නම අඩංගු [[වේල...
06:59, 26 මාර්තු 2015 ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ලාංඡනය.png (ගොනුව) 127 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය |Use=Public facility <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=Amerasinghe, A. Ranjit B (1986), The Supreme Court of Sri Lanka : the first 185 ye...
05:05, 24 මාර්තු 2015 West Indies Cricket Cap Insignia.svg (ගොනුව) 181 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_fo...
01:13, 24 මාර්තු 2015 PakistancricketBoard-logo.svg (ගොනුව) 10 කි.බ. Shwetha == Summary == {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = පකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = [[File:PakistancricketBoard-l...
08:26, 24 පෙබරවාරි 2015 Logo of the Communist Party of Greece.svg (ගොනුව) 5 කි.බ. Shwetha {{MTC}} == සාරාංශය== {{svg-ලාංඡනය}} {{Createdwith|Inkscape}} {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=ග්‍රීසියේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source...
08:00, 24 පෙබරවාරි 2015 KKE Interior logo.jpg (ගොනුව) 8 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== කේකේඊ ඉන්ටීරියර් පක්ෂයේ ලාංඡනය. == වරපත== {{...
04:21, 12 පෙබරවාරි 2015 Amila Karunanayake.jpg (ගොනුව) 81 කි.බ. DilJco {{Information |Description= Amila Karunanayake's Picture |Date=January 2015 |Source={{own}} |Author=User:DilJco |Permission= }} == Licensing == {{PD-self|date=February 2015}}
01:06, 12 පෙබරවාරි 2015 Sisira Senaratne.jpg (ගොනුව) 26 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = Sisira Senaratne |Description = This is a historically significant picture of one of the most distinguished singers of Sri Lanka, Sisira Senaratne. |Source = http://www...
00:21, 12 පෙබරවාරි 2015 Sisisra Mendis.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. DilJco {{Information |Description= DIG Sisisra Mendis's Picture |Date=January 2015 |Source={{own}} |Author=User:DilJco |Permission= }} == Licensing == {{PD-self|date=February 2015}}
00:11, 12 පෙබරවාරි 2015 Namel Weeramuni.jpg (ගොනුව) 30 කි.බ. DilJco {{Information |Description= Namel Weeramuni's Picture |Date=January 2015 |Source={{own}} |Author=User:DilJco |Permission= }} == Licensing == {{PD-self|date=February 2015}}
00:05, 12 පෙබරවාරි 2015 Ranjith Laxman Wijayawardana.jpg (ගොනුව) 30 කි.බ. DilJco {{Information |Description= Dr Ranjith Laxman Wijayawardana's Picture |Date=January 2015 |Source={{own}} |Author=User:DilJco |Permission= }} == Licensing == {{PD-self|date=February 2015}}
23:41, 11 පෙබරවාරි 2015 Bandula Warnapura.jpg (ගොනුව) 55 කි.බ. DilJco {{Information |Description= Bandula Warnapura's (Sri Lanka's first Test Cricket Captain) Picture |Date=January 2015 |Source={{own}} |Author=User:DilJco |Permission= }} == Licensing == {{PD-self|date=February 2015}}
07:44, 7 පෙබරවාරි 2015 TransAsia Flight 235 crash.png (ගොනුව) 341 කි.බ. Shwetha {{අනාථ නො-නිදහස් පරිශෝධන|date=6 පෙබරවාරි 2015}} ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = [[ට්‍රාන්ස්...
04:43, 5 පෙබරවාරි 2015 South Eastern University of Sri Lanka logo.jpg (ගොනුව) 1.16 මෙ.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=ශ්‍රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය |Use=Public facility <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=ශ්‍රී ලංකා අග්නිදිග වි...
11:47, 3 පෙබරවාරි 2015 Realm1.gif (ගොනුව) 79 කි.බ. රාජු යථාර්ථය පිළිබද ගණිතමය ආකෘති
06:23, 28 ජනවාරි 2015 Independent Greeks.png (ගොනුව) 38 කි.බ. Shwetha  
15:41, 22 ජනවාරි 2015 පංචායුධය.PNG (ගොනුව) 232 කි.බ. L Manju {{Information |Description=පංචායුධය |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2015-01-22 |Author=~~~ |other_versions= }}
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි