ප්‍රවර්ගයන්ට බෙහෙවින්ම සබැඳි

Jump to navigation Jump to search

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. Files with no machine-readable license‏‎ (සාමාජිකයෝ 3,310 කි)
 2. Files with no machine-readable author‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,897 කි)
 3. Files with no machine-readable description‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,885 කි)
 4. Files with no machine-readable source‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,883 කි)
 5. සියලු නිදහස් මාධ්‍යය‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,021 කි)
 6. GFDL images‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,741 කි)
 7. Wikipedia license migration candidates‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,688 කි)
 8. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයය රූප‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,664 කි)
 9. අංකුර ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,086 කි)
 10. Articles with hCards‏‎ (සාමාජිකයෝ 953 කි)
 11. සිංහල නොවන පාඨ අඩංගු ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 899 කි)
 12. භින්න වූ ගොනු සබැඳි සහිත පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 841 කි)
 13. Wikipedia documentation pages‏‎ (සාමාජිකයෝ 822 කි)
 14. විකිපීඩියාවෙහි වැරදි ආරක්‍ෂිත සැකිලි අඩංගු පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 807 කි)
 15. සැකිලි දත්ත ප්‍රලේඛනය‏‎ (සාමාජිකයෝ 699 කි)
 16. සියළු රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 689 කි)
 17. Articles with invalid date parameter in template‏‎ (සාමාජිකයෝ 663 කි)
 18. Pages using infobox settlement with unknown parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 653 කි)
 19. අක්ෂර දෝෂ සහිත පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 615 කි)
 20. All non-free media‏‎ (සාමාජිකයෝ 587 කි)
 21. විකිපීඩියාවෙහි ආරක්‍ෂිත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 556 කි)
 22. Pages with reference errors‏‎ (සාමාජිකයෝ 541 කි)
 23. ග්‍රෙගරි දිනදසුනේ අවුරුදු‏‎ (සාමාජිකයෝ 535 කි)
 24. Coordinates on Wikidata‏‎ (සාමාජිකයෝ 506 කි)
 25. Non-free Wikipedia files with valid backlink‏‎ (සාමාජිකයෝ 498 කි)
 26. Pages using ISBN magic links‏‎ (සාමාජිකයෝ 477 කි)
 27. සැකිල්ල ඇමතුම් තුළ අනුපිටපත් තර්ක යොදා ගනිමින් පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 460 කි)
 28. චරිත කතා‏‎ (සාමාජිකයෝ 450 කි)
 29. Pages using deprecated image syntax‏‎ (සාමාජිකයෝ 420 කි)
 30. සැඟවුනු ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 415 කි)
 31. Pages using infobox person with unknown parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 412 කි)
 32. Articles with 'species' microformats‏‎ (සාමාජිකයෝ 408 කි)
 33. TemplateData documentation‏‎ (සාමාජිකයෝ 389 කි)
 34. ප්‍රලේඛන උපපිටු සහිත රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 384 කි)
 35. සියළු නො-නිදහස් මාධ්‍ය‏‎ (සාමාජිකයෝ 373 කි)
 36. Coordinates not on Wikidata‏‎ (සාමාජිකයෝ 368 කි)
 37. ග්‍රෙගරි දිනදසුනේ දින‏‎ (සාමාජිකයෝ 366 කි)
 38. All articles needing coordinates‏‎ (සාමාජිකයෝ 357 කි)
 39. All articles to be merged‏‎ (සාමාජිකයෝ 331 කි)
 40. ශ්‍රී ලංකාව articles missing geocoordinate data‏‎ (සාමාජිකයෝ 327 කි)
 41. ඒකාබද්ධයට යෝජිත ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 325 කි)
 42. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස‏‎ (සාමාජිකයෝ 325 කි)
 43. Wikipedia shortcut box first parameter needs fixing‏‎ (සාමාජිකයෝ 322 කි)
 44. CS1 errors: deprecated parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 319 කි)
 45. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ‏‎ (සාමාජිකයෝ 319 කි)
 46. Lua-based templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 316 කි)
 47. ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධයෝ‏‎ (සාමාජිකයෝ 311 කි)
 48. ලාංකික සිංහලයෝ‏‎ (සාමාජිකයෝ 307 කි)
 49. ප්‍රලේඛනය නොකෙරුණු රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 305 කි)
 50. Infobox person using religion‏‎ (සාමාජිකයෝ 300 කි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:බෙහෙවින්_සබැඳි_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි