මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

Jump to navigation Jump to search
දායකත්ව පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්නවිදහන්නහකුලන්න
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

  • 12:42, 13 අප්‍රේල් 2018 වෙනස ඉති +33,819 නව මුන්හ්වා විකාශන සංස්ථාවMunhwa ගුවන් විදුලි සංස්ථාව ( මාධ්ය ජාලය , හංගුල් : 문화 방송 주식회사 ; Hanja : 放送文化 ; ආර් : Munhwa Bangsong Jushikhoesa ; "සංස්කෘතික ගුවන් විදුලි සංස්ථාව" පත්තු) ප්රධාන එක් දකුණු කොරියානු රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි ජාලය සමාගම. මුන්වාව යනු "සංස්කෘතිය" සඳහා කොරියානු වචනයයි. එහි ප්රධානතම භූ රූපවාහිනී මධ්යස්ථානය MBC TV යනු ඩිජිටල් සඳහා චැනල් 11 (LCN) වේ. 1961 දෙසැම්බර් මස 2 වන දින පිහිටුවන ලද MBC යනු කොරියානු භූමිෂ්ඨ විකාශකය වන අතර කලාපීය මධ්යස්ථාන 17 ක ජාලයකින් සමන්විත වේ. දැන්වීම් ප්රචාරණ කටයුතු ක්රි

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/D_S_Wickramasinghe" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි