විල්ලු

විකිපීඩියා වෙතින්

ස්ථිරව හෝ වසරේ සමහර කාල වලදී පමණක් නොඟැඹුරුව ජලය පිරෙන වනාන්තරමය පරිසර පද්ධති වර්ගයකි.

ආශ්‍රිත ලිපි

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විල්ලු&oldid=533075" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි