වගුරු

විකිපීඩියා වෙතින්

වසර පුරාම නොගැඹුරු මිරිදියෙන් පිරී පවතින, ජලජ ශාක පමණක් හෝ ජලජ ශාක ප්‍රමුකව පවතින පරිසර පද්ධති වර්ගයකි *වගුරු බිම කොටස් 3 කි. *මිරිදිය වගුරු *කිවුල්දිය වගුරු *ලවණ වගුරු ය.

1 මිරිදිය වගුරු වලට 

උදා:-බෙල්ලන්විල අත්තිඩිය වගුරු බිම

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වගුරු&oldid=567692" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි