වගුරු

විකිපීඩියා වෙතින්

වසර පුරාම නොගැඹුරු මිරිදියෙන් පිරී පවතින, ජලජ ශාක පමණක් හෝ ජලජ ශාක ප්‍රමුකව පවතින තෙත් බිම් පරිසර පද්ධති වර්ගයකි *වගුරු බිම කොටස් 3 කි. *මිරිදිය වගුරු *කිවුල්දිය වගුරු *ලවණ වගුරු ය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වගුරු&oldid=538920" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි