විචිකිච්ඡා

විකිපීඩියා වෙතින්

බුද්ධාදී අටතැන්හි ඇතිවන්නා වූ සැකය, විචිකිච්චාව ලෙස සරළව වටහා ගැනීම පිණිස භාවිතා කළ හැක.[තහවුරු කර නොමැත] නමුත් එහි ගැඹුරු අර්ථයන් ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විචිකිච්ඡා&oldid=603616" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි