විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:මකාදැමුම සඳහා ලිපි

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
(විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:Articles for deletion වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

නිවැරදි නම[සංස්කරණය]

නිවැරදි සිංහල නම "විකිපීඩියා:මැකීම සඳහා වූ ලිපි" ද? ---Lee (talk) 03:59, 20 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)

විකිපීඩියා:මකාදැමීම සඳහා වන ලිපි නමින්ද ලිපියක් පවතියි. --ශ්වෙත (talk) 04:22, 20 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)