විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:ස්වයංක්‍රීයව මුර සංචාරයවන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Seems need a better name. Anyone has an idea? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:20, 31 මාර්තු 2011 (යූටීසී)

ස්වයංනිරීක්‍ෂක හෝ ස්වයංසමාලෝචක? --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 06:57, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)