විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:රූකඩ නැටවීම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ව්‍යාපෘති පිටුවේ පරිවර්තනය සාර්ථකව සිදු කර ඇතැයි සිතන්නේ නම් ඉංග්‍රීසි ඡේද මකා දමමින් පිටුව සැකසීමට කාරුණික වන්න.--Randeerjayasekara (talk) 08:51, 23 ඔක්තොම්බර් 2014 (යූටීසී)