විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:ප්‍රාදේශීය තානාපති කාර්යාලය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම පිටුවෙහි සිංහල තානාපතිවරුන් අවශ්‍ය නොවේ. සිංහල විකිය භාවිතා කරන්නන්ට සිංහල විකිය තුල උපදෙස් ආදියට අයවළුන් සිටිති. සිංහල නොවන විකි වල කිසියම් කර්තව්‍යයත් සිංහලයන්ට කර ගැනීම අවශ්‍ය නම් එම විකි විසින් පත් කෙරෙන තානාපති වරුන් මෙහි දැක්විය යුතුයි. එබැවින් සිංහල තානාපති වරුන් මෙහි අනවශ්‍යය. -- අස්ලාන් තම්බි (talk) 10:18, 25 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

ඉංග්‍රීසි ප්‍රාදේශීය තානාපති කාර්යාලයයේ ඉංග්‍රීසි තානාපතියෙක් නැත. --- අස්ලාන් තම්බි (talk) 10:23, 25 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)