විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:තෝරාගත් සංවත්සර/සැප්තැම්බර් 24

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කිනි-පිසවු වැරදි වගේ--- ශ්වෙත (talk) 15:08, 25 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)

මේක අනුව නිවැරැදි උච්චාරණය ගිනි-බිසවු විය යුතුයි. -- ශ්වෙත (talk) 15:29, 25 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)
ෂා! ඔය තියෙන්නෙ! ශ්වෙත හොඳයිනෙ. ඔන්න ඔහොම තමා සහෝ සමගියෙන් ඉන්න ඕන! එල...--තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 15:38, 25 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)