විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:තහවුරු කිරීමක් අවශ්‍යයි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

pls see this temp.[උපුටාදැක්වීම අවශ්‍යයි]......{{cn}} --ඝමීර් (talk) 12:47, 5 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)[reply]