විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 6

විකිපීඩියා වෙතින්

මැයි 6:

  • 1952මරීයා මොන්ටසෝරි, අභාවය.
  • 1937හින්ඩන්බර්ග් ව්‍යසනය: හින්බන්බර්ග් නම් ජර්මානු සැප්ලින් ගුවන් නැව නිව් ජර්සිහී, ලේක්හර්ස්ට් වෙත ගොඩබැසීමට ගත් උත්සාහයේදී ගිනිගෙන විනාඩියක් තුල විනාශව ගියේය. තිස් තුන් දෙනෙක් මිය ගියහ.
  • තවත් සිදුවීම්: මැයි 5මැයි 6මැයි 7