විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 6

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මැයි 6:

තවත් සිදුවීම්: මැයි 5මැයි 6මැයි 7

මරණ : අෆ්සාල් ඛාන් (1659)
ලියොනා වුඩ්ස් (1986)

උපන්දින : පවල් ජසිනිකා (1909)

දැන් වේලාව 2017 දෙසැම්බර් 15 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න