විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/දෙසැම්බර් 25

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දෙසැම්බර් 25: නත්තල් දිනය (ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුන);

අයිසැක් නිව්ටන්

තවත් සිදුවීම්: දෙසැම්බර් 24 දෙසැම්බර් 25 දෙසැම්බර් 26

දැන් වේලාව 2020 ඔක්තෝබර් 28 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න