විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/අප්‍රේල් 8

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අප්‍රේල් 8:

පැබ්ලෝ පිකාසෝ

  • 1973 පැබ්ලෝ පිකාසෝ (රූපයේ), මෙලොවින් සමුගැනීම.

    තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 7 අප්‍රේල් 8 අප්‍රේල් 9