වායු නියම

විකිපීඩියා වෙතින්

වායු සාම්පලයක පීඩනය, පරිමාව සහ උෂ්ණත්ව අතර සම්බන්ධය, සියළුම වායු සඳහා ආසන්න වශයෙන් සමාන බව, 18 වන සියවස අග භාගයේ දී විද්‍යාඥයින් විසින් සොයා ගැනීමත් සමඟ, වායු නියම (ඉංග්‍රීසි:  gas laws) බිහි විය.

බොයිල් නියමය [සංස්කරණය]

චාල්ස් නියමය [සංස්කරණය]

ගේලුසැක් නියමය [සංස්කරණය]

ඇවගාඩ්‍රෝ නියමය [සංස්කරණය]

සංයුක්ත සහ සර්වත්‍ර වායු නියම [සංස්කරණය]

Relationships between Boyle's, Charles's, Gay-Lussac's, Avogadro's, combined and ideal gas laws, with the Boltzmann constant kB = R/NA = n R/N  (in each law, properties circled are variable and properties not circled are held constant)

වෙනත් වායු නියම [සංස්කරණය]

ග්‍රැහැම් නියමය
partial pressure පිළිබඳ ඩෝල්ටන් නියමය
කිසියම් වායු මිශ්‍රණයක ඇති මුළු පීඩනය එම එක් එක් සංඝ‍ටක වායුන් විසින් ඇති කරන ආංශික පීඩනයන්ගේ ‍ඓක්‍යයට සමාන බව ඩෝල්ටන් නියමයෙන් අදහස් වේ.
partial volumes පිළිබඳ Amagat's law
හෙන්රි නියමය
වැන්ඩවාල්ස් සමීකරණය
වැන්ඩවාල්ස් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී (1873).

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

  • Gas laws හා සබැඳි මාධ්‍ය විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ඇත
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වායු_නියම&oldid=569438" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි