ව්‍යාකරණ

විකිපීඩියා වෙතින්

ව්‍යාකරණ හෙවත් වියරන

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

Notes and references[සංස්කරණය]

  • American Academic Press, The (ed.). William Strunk, Jr., et al. The Classics of Style: The Fundamentals of Language Style From Our American Craftsmen. Cleveland: The American Academic Press, 2006. ISBN 0-9787282-0-3.
  • Rundle, Bede. Grammar in Philosophy. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1979. ISBN 0-19-824612-9.

External links[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ව්‍යාකරණ&oldid=593315" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි