වයස සබැඳි ලඟ නොපෙනීම

විකිපීඩියා වෙතින්
වයස සබැඳි ලඟ
වෙනත් නම්හතලිස් ඇඳිරිය, ප්‍රෙස්බයෝපියාව [1]

A person with presbyopia cannot easily read the small print of an ingredients list (top) compared to someone without presbyopia (bottom).
විශේෂතාවOptometry, ophthalmology
රෝග ලක්‍ෂණDifficulty reading small print, having to hold reading material farther away, headaches, eyestrain[1]
Usual onsetProgressively worsening in those over 40 years old[1]
හේතුAging-related hardening of the lens of the eye[1]
රෝග විනිශ්චය ක්‍රමEye exam[1]
ප්‍රතිකාරEyeglasses,[1] contact lenses[2]
සංඛ්‍යාතයවර්ථමානයේ ජනගහනයෙන් 25%;[3] all eventually affected[1]
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; NIH2010Pres නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
  2. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Per2017 නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
  3. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Fri2018 නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වයස_සබැඳි_ලඟ_නොපෙනීම&oldid=536599" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි