වත්තේගම, මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය

විකිපීඩියා වෙතින්
(වත්තේගම,මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
වත්තේගම
රට ශ්‍රී ලංකාව
ශ්‍රී ලංකාවඌව පළාත
දිස්ත්‍රික්කයමොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය
වේලා කලාප+5.30

වත්තේගම යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ඌව පළාතේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි නගරයකි. සම්පූර්ණ ජනගහනය වර්ෂ ( 2001 දි ) 7,921 ක් විය.

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]