ල සපේ

From විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය
Jump to navigation Jump to search

කොංගෝ ජනරජයේ අගනුවර වන බ්‍රzසවිල්ලේ හි සමාජ ව්‍යාපාරයකි.