ලෝක ගුරු දිනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ලෝක ගුරු දිනය
ලෝක ගුරු දිනය
Ataturk teaching the children of Turkey the Turkish alphabet, a statue in Istanbul.
නිරීක්ෂිත කරන්නේලොව පුරා ගුරු සංවිධාන
දිනයඔක්තෝබර් 6
සම්බන්ධ වන්නේගුරු දිනය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලෝක_ගුරු_දිනය&oldid=446931" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි