ලේඛකයා

විකිපීඩියා වෙතින්
ලේඛකයා
Francisco de Goya y Lucientes - Gaspar Melchor de Jovellanos.jpg
ස්පාඤ්ඤ ජාතික ලේඛකයෙක් වන Gaspar Melchor de Jovellanos ඔහුගේ වෘත්තියට අදාළ උපකරණ සමඟtrade.
Occupation
Activity sectors සාහිත්‍යය
Description
Competencies Language proficiency, Grammar, Literacy
Fields of employment Mass Media, Social Media
Related jobs

ලේඛකයා යනු ගද්‍යය යමක් ලියන්නායි. ගද්‍ය ලෙස කෘති, පිටපත්, පත්තර, රචනා ආදිය ගත හැකිය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලේඛකයා&oldid=539230" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි