ලෙකීමා සුළි කුණාටුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ලෙකීමා සුළි කුණාටුව
Typhoon Lekima (Hanna)
Typhoon (JMA scale)
Category 4 super typhoon (SSHWS)
Lekima 2019-08-08 0232Z.jpg
Typhoon Lekima at peak intensity on August 8
FormedAugust 2, 2019
DissipatedCurrently active
Highest winds10-minute sustained: 195 km/h (120 mph)
1-minute sustained: 240 km/h (150 mph)
Lowest pressure920 hPa (mbar); 27.17 inHg
Fatalities80 total
Damage$3.47 billion (2019 USD)
Areas affectedCaroline Islands, Philippines, Taiwan, Ryukyu Islands, East China, Malaysia
Part of the 2019 Pacific typhoon season

ලෙකීමා සුළි කුණාටුව දැනටත් සක්‍රීයව පවතින සුළි කුණාටුවකි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලෙකීමා_සුළි_කුණාටුව&oldid=440061" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි