ලවර්ස් ලීප් ඇල්ල

විකිපීඩියා වෙතින්

ලවර්ස් ලීප් ඇල්ල ශ්‍රී ලංකාවේ නුවරඑළිය පිහිටි දිය ඇල්ලකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලවර්ස්_ලීප්_ඇල්ල&oldid=405432" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි