රාජ්‍ය දූත සබඳතා පිලිබඳ වියානා ප්‍රඥප්තිය

විකිපීඩියා වෙතින්
රාජ්‍ය දූත සබඳතා පිලිබඳ වියානා ප්‍රඥප්තිය
Vienna Convention on Diplomatic Relations
Vienna Convention on Diplomatic Relations.png
Ratifications of the convention
අත්සන් කිරීමක්‍රි.ව. 1961 අප්‍රේල් 18
ස්ථානයVienna
බලපැවැත්මක්‍රි.ව. 1964 අප්‍රේල් 24
කොන්දේසියRatification by 22 states
අත්සන්කරුවෝ60[1]
පාර්ශව190[1] (as of April 2014)
සන්ධාපනලාභියාUN Secretary-General
භාෂාChinese, ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ, Russian and Spanish

ස්වාධීන රටවල් අතර රාජ්‍ය දූත සබඳතා සඳහා පාදක ව්‍යුහය නියමකරනලද අන්තර්ජාතික ගිවිසුම ක්‍රි.ව.1961 රාජ්‍ය දූත සබඳතා පිලිබඳ වියානා ප්‍රඥප්තිය වේ.

  1. 1.0 1.1 උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; ratifications නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි