රාජකීය විද්‍යාලය, හොරණ

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
රාජකීය විද්‍යාලය, හොරණ
රාජකීය විද්‍යාලය, හොරණ නිල ලාංඡනය
විද්‍යා දදාති වනයානං
Location
හොරණ
Sri Lanka සැකිල්ල:Flag icon
Information
Type Public
Established 1970
Head of school Hemachandra Kodithuwakku
Gender Mixed
Enrollment over 4000
Publication "Royalist" newspaper