රචනා චෞරත්වය

විකිපීඩියා වෙතින්

රචනා චෞරත්වය Plagiarism යනු වෙන අයෙකු විසින් රචිත අදහසක්, භාෂාවක්,ලේකන ශයිල්යක් හෝ ප්‍රකාශයක් වැරදිලෙස තමාගේම ස්වයං නිර්මාණයක් ලෙස ඉදිරිපත්කිරීමයි. මෙය අපරාදයක් නොවේ එනමුත් මෙය සදාචාර්ය විරෝදී වරදක් ලෙස සැලකේ.ethical offense.[1]

  1. Plagiarism, Norms, and the Limits of Theft Law:,
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රචනා_චෞරත්වය&oldid=470458" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි