යෝධ මෝවා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
colspan=2 style="text-align: center; background-color: සැකිල්ල:Taxobox/Error colour" | Dinornis
250px
Life restoration of Dinornis novaezealandiae

Extinct  (c.1500) (IUCN 3.1)
colspan=2 style="text-align: center; background-color: සැකිල්ල:Taxobox/Error colour" | Scientific classification
Kingdom: Animalia ඇනිමාලියා
Phylum: කෝඩේටා
Class: ආවේස්
Superorder: Paleognathae
Order: Struthioniformes
Family: Dinornithidae
Genus: Dinornis
(Owen, 1843)
colspan=2 style="text-align: center; background-color: සැකිල්ල:Taxobox/Error colour" | Species

D. novaezealandiae North Island Giant Moa
D. giganteus South Island Giant Moa
D. struthoides
Dinornis new lineage A (undescribed taxon)
Dinornis new lineage B (undescribed taxon)

colspan=2 style="text-align: center; background-color: සැකිල්ල:Taxobox/Error colour" | Synonyms

Dinoris (lapsus)
"Megalornis" Owen, 1843 (non Gray, 1841: preoccupied, nomen nudum)
Palapteryx (Owen, 1851)

The giant moa (Dinornis) is an extinct genus of ratite birds belonging to the moa family. Like all ratites it was a member of the order Struthioniformes. The Struthioniformes are flightless birds with a sternum without a keel. They also have a distinctive palate. It was endemic to නවසීලන්තය.

Comparison of a kiwi, ostrich, and Dinornis giganteus, each with its egg.

Dinornis may have been the tallest bird that ever lived, with the females of the largest species standing 3.6 m (12 ft)[තහවුරු කරන්න] tall, and one of the most massive, weighing 230–240 kg ({{rnd/bප්‍රකාශන දෝෂය: අනපේක්‍ෂිත / මෙහෙයුම්කාරකය|ප්‍රකාශන දෝෂය: අනපේක්‍ෂිත / මෙහෙයුම්කාරකය|-/AonSoff|ප්‍රකාශන දෝෂය: අනපේක්‍ෂිත / මෙහෙයුම්කාරකය }})[1] or 278 kg (610 lb)[2] in various estimates. Feather remains are reddish brown and hair-like, and apparently covered most of the body except the lower legs and most of the head (plus a small portion of the neck below the head). The feet were large and powerful, and the birds had a long neck that allowed them to reach tall vegetation. In relation to its body, the head was small, with a pointed, short, flat and somewhat curved beak.

The giant moa, along with other moa genera, were wiped out by human colonists who hunted it for food. All taxa in this genus were extinct by 1500 in New Zealand. It is reliably known that the Māori still hunted them at the beginning of the fifteenth century, driving them into pits and robbing their nests. Although some birds became extinct due to farming, for which the forests were cut and burned down and the ground was turned into arable land, the giant moa had been extinct for 300 years prior to the arrival of European settlers. [තහවුරු කරන්න]

Taxonomy[සංස්කරණය කරන්න]

Sir Richard Owen and Dinornis giganteus skeleton

Three species of Dinornis were long considered valid:

  • D. giganteus = D. robustus,
  • D. novaezealandiae.

They have recently turned out to be males (struthioides) and females of only two species, one each formerly occurring on New Zealand's North Island (D. novaezealandiae) and South Island (D. robustus);[3][4] the North Island specimens, however, contain 3 distinct genetic lineages and may eventually be classified as new species (Baker et al., 2005).

Footnotes[සංස්කරණය කරන්න]

  1. Amadon, D. (1947)
  2. Campbell Jr., K. & Marcus, L. (1992)
  3. Huynen, L. J., et al. (2003)
  4. Bunce, M., et al. (2003)

References[සංස්කරණය කරන්න]

External links[සංස්කරණය කරන්න]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යෝධ_මෝවා&oldid=251841" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි