යාහූ!

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
යාහූ! Inc.
වර්ගය පොදු
ස්ථාපිතය Santa Clara, California, U.S.
(March 1, 1995)
ප්‍රාරම්භක(යන්) Jerry Yang
David Filo
මූලස්ථානය Sunnyvale, California, U.S.
සේවා සරිය Worldwide
ප්‍රධාන පුද්ගලයන් Roy J. Bostock (Chairman)
Carol Bartz (CEO)
කර්මාන්තය Internet
Computer software
නිෂ්පාදිතයන් See list of Yahoo products.
ආදායම US$ 6.324 billion (2010)
මෙහෙයුම් ආදායම US$ 1.070 billion (2010)
ලාභය US$ 1.232 billion (2010)
මුළු වත්කම් US$ 14.928 billion (2010)
මුළු සමකොටස US$ 12.596 billion (2010)
සේවකයන් 13,600 (Q4 2010)
උපාංගයන් List of acquisitions by Yahoo!
වෙබ්අඩවිය http://www.yahoo.com

යාහූ වනාහි සෙවුම් පද්ධතියකි. යාහූ! Jerry Yang සහ David Filo විසින් 1994දී ප්‍රතිස්ථාපිත කරන ලද අතර 1995 මාර්තු 1 දින සංස්ථාපිත කරන ලදී.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යාහූ!&oldid=277117" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි