මොනොසෝඩියම් ග්ලූටමේට්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මොනොසෝඩියම් ග්ලූටමේට්
Monosodium glutamate.svg
Identifiers
CAS number 142-47-2
PubChem 85314
ChemSpider 76943
SMILES
Properties
Molecular formula C5H8NNaO4
අණුක ස්කන්ධය 169.111 g/mol
Appearance white crystalline powder
Melting point

225℃

Solubility in water very soluble in water
Except where noted otherwise, data are given for materials in their standard state (at 25 °C, 100 kPa)
Infobox references
Crystalline MSG