මී හරක්

විකිපීඩියා වෙතින්

Bubalina
කාලීන ව්‍යාප්තිය: Late Miocene - present, 13.7–0 Ma
[1]
Feral water buffalo
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය e
Unrecognized taxon (fix): Bovini
Subtribe: Bubalina
Rütimeyer, 1865
Type species
Bubalus bubalis
Linnaeus, 1758
Genera
පර්යාය නාම(ය)
  • Buffelinae (Knottnerus-Meyer, 1907)
  • Syncerina (Pilgrim, 1939)
  1. Hassanin, Alexandre; Ropiquet, A. (2004). "Molecular phylogeny of the tribe Bovini (Bovidae, Bovinae) and the taxonomic status of the Kouprey, Bos sauveli Urbain 1937". Molecular Phylogenetics and Evolution. 33 (3): 896–907. doi:10.1016/j.ympev.2004.08.009. PMID 15522811.[භින්න වූ සබැඳිය]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මී_හරක්&oldid=553380" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි