මිෂනරි පිහිටුව

විකිපීඩියා වෙතින්
මිෂනරි පිහිටුවෙහි එඩුවර්ඩ්-හෙන්රි ඇව්රිල් සංවර්ණය

මිෂනරි පිහිටුව හෝ පුරුෂයා-ඉහළින්-වන පිහිටුව යනු සාමාන්‍යයෙන් ස්ත්‍රීය උඩ බලියෙන් සිටින විට ඇයගේ කය මත පුරුෂයා සිටිමින් එකිනෙකා නෙත ගැටෙමින් ලිංගික සංසර්ගය හෝ වෙනත් ලිංගික ක්‍රියාවක නියැලෙන, ලිංගික පිහිටුවකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මිෂනරි_පිහිටුව&oldid=344410" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි