මාර්ටිනා නව්රටිලෝවා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මාර්ටිනා නව්රටිලෝවා
Navratilova-PragueOpen2006-05 cropped.jpg
Navratilova at the Prague Open, in 2006
Country  චෙකොස්ලොවැකියාව
(1956–1975)
 United States
Residence Sarasota, Florida, USA
Height 1.73 m (5 ft 8 in)*
Turned pro 1975
Retired 1994–1999, 2006
Plays Left-handed (one-handed backhand)
Career prize money

$21,626,089

Int. Tennis HOF 2000 (member page)
Singles
Career record 1,442–219 (86.8%)
Career titles 167 WTA, 1 ITF (Open era record)
Highest ranking No. 1 (July 10, 1978)
Grand Slam results
Australian Open W (1981, 1983, 1985)
French Open W (1982, 1984)
Wimbledon W (1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990)
US Open W (1983, 1984, 1986, 1987)
Other tournaments
Championships W (1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986Mar, 1986Nov)
Doubles
Career record 747–143 (83.9%)
Career titles 177 WTA, 9 ITF (Open era record)
Highest ranking No. 1 (September 10, 1984)
Grand Slam Doubles results
Australian Open W (1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989)
French Open W (1975, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988)
Wimbledon W (1976, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986)
US Open W (1977, 1978, 1980, 1983, 1984, 1986, 1987, 1989, 1990)
WTA Championships W (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986Nov, 1987, 1988, 1989, 1991)
Olympic Games QF (2004)
Mixed Doubles
Career titles 15
Grand Slam Mixed Doubles results
Australian Open W (2003)
French Open W (1974, 1985)
Wimbledon W (1985, 1993, 1995, 2003)
US Open W (1985, 1987, 2006)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාර්ටිනා_නව්රටිලෝවා&oldid=365387" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි