මානව ජනාවාස

විකිපීඩියා වෙතින්
ඇමෙරිකාවේ ජනාවාසිත ස්ථානයක්.

ගම්මාන, සුළු නගර, නගර යනාදී වන මිනිසුන් ඒකරාශී වී ජීවත්වන ස්ථාන මානව ජනාවාස ලෙස හැඳින්වේ.ජනාවාසයක මූලිකාංග කිහිපයකි.එනම්, 1.මිනිසා 2.ආවරණ 3.ජාල 4.ස්වාභාවික පරිසරය 5.සමාජය

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මානව_ජනාවාස&oldid=452100" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි