මජාලා සිංහපුරා

විකිපීඩියා වෙතින්
Majulah Singapura
English: Onward Singapore
Replica of Zubir Said's handwritten score of "මජාලා සිංහපුරා" exhibited at the සිංගප්පූරු ජාතික කෞතුකාගාරය. The original is currently on display at the Malay Heritage Centre.

National anthem of Singapore
LyricsZubir Said, 1958
MusicZubir Said, 1958
Adopted1965
Audio sample
U.S. Navy Band instrumental version in B-flat major

මැලේ බසින් ඇති සිංගප්පූරුවේ ජාතික ගීය මජාලා සිංහපුරා වේ.

සටහන්[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මජාලා_සිංහපුරා&oldid=592781" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි