බෙයිදෞ චන්ද්‍රිකා මඟ පෙන්වීමේ පද්ධතිය

විකිපීඩියා වෙතින්
බෙයිදෞ චන්ද්‍රිකා මඟ පෙන්වීමේ පද්ධතිය
ගොනුව:Beidou logo.png
බෙයිදෞ ලෝගෝව
Country/ies of originChina
Operator(s)CNSA
TypeMilitary, commercial
StatusOperational
CoverageGlobal
Accuracy10 m (public)
10 cm (encrypted)[1]
Constellation size
Total satellites35 (2020)
Satellites in orbit33
First launch30 October 2000
Last launch19 November 2018[2]
Total launches25
Orbital characteristics
Regime(s)GEO, IGSO, MEO

බෙයිදෞ චන්ද්‍රිකා මඟ පෙන්වීමේ පද්ධතිය (ඉංග්‍රීසි:  BeiDou Navigation Satellite System, BDS) (චීන: 北斗卫星导航系统; පින්යින්: Běidǒu Wèixīng Dǎoháng Xìtǒng [pèitòu wêiɕíŋ tàuxǎŋ ɕîtʰʊ̀ŋ]) යනු චීනයට අයත් චන්ද්‍රිකා මඟ පෙන්වීමේ පද්ධතියකි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. May 27, Merryl Azriel on; Space, 2013 in; Relations, International (27 May 2013). "US Department of Defense Reports on China's Space Capabilities". Space Safety Magazine.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  2. Clark, Stephen. "Chinese navigation satellite deployed by Long March rocket – Spaceflight Now".