බෙම්මුල්ලේ ධර්මසේන වෙද මහත්තයා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
බෙම්මුල්ලේ ධර්මසේන මහත්තයා

බෙම්මුල්ලේ ධර්මසේන වෙද මහත්තයා එසේත් නැත්නම් නාඩි වෙද මහත්තයා, ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන සිංහල වෙද මහතෙකි. අක්‍ෂි රෝග සඳහා විශේෂයි.[1]


මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "අඳ නෙත් පහන් කරන බෙම්මුල්ලේ ඇස්‌ වෙදකම, අපේ වෙදැදුරු. දිවයින". Retrieved 2017-01-11.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]