බැටළුවා

විකිපීඩියා වෙතින්
බැටළුවා
ඔයාමඩුව නාවික නිවාඩු නිකේතනය අසලට රැගෙන ආ බැටළුවන් රංචුවක්.
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
ගණය: Ovis
විශේෂය: aries

බැටළුවා (Ovis aries) is a quadrupedal, ruminant mammal typically kept as livestock. Like all ruminants, sheep are members of the order Artiodactyla, the even-toed ungulates. Although the name "sheep" applies to many species in the genus Ovis, in everyday usage it almost always refers to Ovis aries. Numbering a little over one billion, domestic sheep are also the most numerous species of sheep.

ගැලරිය[සංස්කරණය]

විකිඋද්ධෘත සතුව පහත තේමාව සම්බන්ධයෙන් උද්ධෘත එකතුවක් ඇත:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බැටළුවා&oldid=545530" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි